ОП-АОКН 2017 02 05.09.2017 - неактуално

Обществена поръчка ОП-АОКН 2017 02 05.09.2017 - неактуално

Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на село Самораново, община Дупница, област Кюстендил.

 

Тип

Име на документа

Дата на публикуване

1

Обява

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

05.09.2017г.

2

Документация

Документация за участие в процедура

05.09.2017г.

3

Приложение №1

Оферта

05.09.2017г.

4

Приложение №2

Съгласие подизпълнител

05.09.2017г.

5

Приложение №3

Ценова оферта

05.09.2017г.

6

Приложение №4

Гаранция

05.09.2017г.

7

Приложение №5

Декларация за запознаване с условията

05.09.2017г.

8

Приложение №6

Декларация за участие на подизпълнител

05.09.2017г.

9

Приложение №7

Декларация от подизпълнител за запознаване с условията

05.09.2017г.

10

Приложение №8

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП

05.09.2017г.

11

Приложение №9

Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП

05.09.2017г.

12

Приложение №10

Проект на договор

05.09.2017г.

13

Спецификация

Техническа спецификация

05.09.2017г.

14

Задание

Технически задания

05.09.2017г.

15 Протокол Протокол №РД-18-103/19.09.2017г. 19.09.2017г.
16 Протокол Протокол №РД-18-107/29.09.2017г. 29.09.2017г.
17 Договор Договор №АС-12-28/13.10.2017г. 16.10.2017г.
18 Задание Технически задания 16.10.2017г.

 Дата на публикуване: 05.09.2017г.

Печат

best bitcoin mining profitability calculator bitcoin dogecoin exchange calculator ltc btc butterfly bitcoin miner this link
you could try this out free bitcoin miner app android ethereum prison key farming mining litecoin cpu miner 64 http://cinemantrix.com http://cinemantrix.com