Зам.- областният управител Силвия Велкова откри кръгла маса на тема „Образователна интеграция – възможности и предизвикателства“

on .

Във връзка с Международния ден на ромите бе организирана кръгла маса на тема „Образователна интеграция – възможности и предизвикателства“. Мероприятието се състоя в залата на Читалище „Васил Левски“, намиращо се в кв. Изток на областния град.

Програмата започна с музикално изпълнение на ромски деца от ОДЗ „Мечта“, а по-късно бе дадено началото на дискусията. Тя бе открита от зам.- областният управител Силвия Велкова, която поздрави организаторите на събитието и приветства всички присъстващи и интересуващи се от проблемите на ромските общества.

„От името на Областна администрация – Кюстендил и лично от мое име желая здраве и успешна социална и професионална реализация на всички. Когато говорим за реализация, неминуемо го асоциираме с образование, което е и предмет на днешната среща. Затова аз намирам формулираната тема за образователната интеграция за особено актуална“ – каза Силвия Велкова. Тя допълни, че във всичките години на преход са направени много опити за ромска интеграция, но по една или друга причина тя не се е случила, така както предполагат модерните времена. В изказването си, тя открои и темата за миграционния натиск, който би могъл да затрудни процесите на интеграция.

Събитието бе организирано от Сдружение ЛАРГО – Кюстендил с председател Сашо Ковачев. В дискусията участие взеха Евгения Волен от Фондация „Тръст за социална алгернатива“, Венелин Стойчев от Политологичен център София и Радостина Чапразова от Младежка организация „АРЕТЕ“ – България.

За празника бе подготвена и изложба „Ромите в Кюстендилския край – история, бит и култура“.

Приз „Най-добра областна администрация в Република България за 2015 година“ се връчи на Кюстендил

on .

Областна администрация – Кюстендил бе отличена като „Най-добра областна администрация на Република България за 2015 година“.

Реплика на сабята на Васил Левски, гравирана с инициалите на Областна администрация – Кюстендил, плакет и грамота бяха връчени на областния управител Виктор Янев на тържествена церемония, която се състоя в Централ парк хотел София. Наградата му бе връчена лично от Ректора на Стопанска академия доц. Иван Марчевски. На събитието присъстваха и зам.-областният управител на област Кюстендил Радослава Чеканска, както и главният секретар на Областна администрация Гергана Михайлова.

Националният конкурс се организира от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов със съдействието на Министерски съвет на Република България и с Института по публична администрация. В конкурса участие взеха 21 областни администрации, които бяха оценявани спрямо разработена Методика за оценяване на организациите от публичния сектор с 42 критерия в областите стратегическо и оперативно планиране, финансово управление и контрол. В т.ч. са и управление на риска и мониторинг, управление на информацията, публичност и откритост, управление на човешките ресурси, управление на собствеността, контрол върху индивидуални и нормативни актове, всеки от които с три нива, степенувани по Ликертова скала. Емпиричната информация за отличното представяне на Областна администрация - Кюстендил по всички функционални направления бе попълнена от студенти на Стопанската академия, след личното им посещение на място.

„Приемам тази награда с чувство за отговорност и благодарност към усилията на организаторите и студентите. Получаваме я е не само заради мен, но и благодарение на професионализма на всички мои колеги в Областна администрация – Кюстендил, за което сърдечно им благодаря. Надявам се, че занапред ще успеем да я защитим“ каза областният управител Виктор Янев на церемонията.

Своите експертни становища за класирането дадоха журито в състав проф. д-р Борислав Борисов, Павел Иванов – директор на ИПА, проф. Маргарита Богданова – р-л катедра „Стратегическо планиране“ в Стопанската академия, д-р Снежана Димитрова – член на УС на Професионалното обединение на държавните администрации и доц. д-р Валентин Василев – катедра „Публично правни науки в ЮЗУ.

Освен наградата, която получи Областна администрация – Кюстендил за цялостна дейност и напредък, бяха отличени в други тематични направления и Областните администрации на областите Благоевград, Търговище, Разград, Русе, Пловдив и Силистра.

 

 

Губернаторът Виктор Янев присъства на тържественото откриване на Международния конкурс за класическа китара „Академик Марин Големинов“ в гр. Кюстендил

on .

Международният конкурс за класическа китара „Академик Марин Големинов“ е един от емблематичните за кюстендилския регион конкурс. През 2016 година се навършват 20 години от създаването му. Събитието се организира от НЧ „Братство - 1869“ с председател Иван Андонов, както и Читалище „Пробуда“ под патронажа на кмета на Община Кюстендил Петър Паунов.

Началото на музикалния форум бе даден в залата на Общински драматичен театър – Кюстендил. Официален гост на събитието бе областният управител Виктор Янев. Присъстваха и зам.кметовете на Община Кюстендил Росица Плачкова и Светослав Василев.

 Конкурсните дни от 7 до 9 април ще протекат в залите на читалище „Братство 1869”. В програмата са предвидени множество лекции, беседи и концерти на гостите от страната и чужбина. Тази година ще участват китаристи от България, Сърбия, Македония, Украйна, Китай, Косово, Унгария, Турция и др. В журито на конкурса са поканени едни от най-утвърдените имена в България и чужбина, като проф. Панайот Панайотов, проф. Петър Льондев, Шандор Мещер – Унгария, Урош Дойчинович – Сърбия и др.

Официално бе подписан Договорът за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на област Кюстендил

on .

В качеството си на Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, областният управител Виктор Янев свика извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Кюстендил, което се проведе в Заседателната зала на Областна администрация - Кюстендил.

По предварителен дневен редбeразгледан за одобрение текста и се прие решение за сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите и Приложенията към него между   Асоциация   по    ВиК    на   обособената     територия,     обслужвана    от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил и определения с решение на Общото събрание от 10.03.2015 г.  ВиК оператор – „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Подписите си положиха Областният управител Виктор Янев и управителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил Георги Георгиев. Присъстваха кметовете на включилите се в Асоциацията общини - Бобов дол, Трекляно, Рила и Невестино, и зам.кметът на Община Кюстендил Росица Плачкова. В заседанието се включиха експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в лицето на Иванка Виденова, директор на Дирекция „Канализация и водоснабдяване“ и Иванка Якимова, отдел „ВиК инфраструктура“. Сред присъстващите бяха и главният секретар на Областна администрация Гергана Михайлова, както и главният секретар на Асоциацията по ВиК, гр. Кюстендил Диана Джоглева.

„Договорът, който днес подписахме цели постигане на европейски стандарти в предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги, както и подобряване на качеството и ефективността на водоснабдителните и канализационни услуги. Ще продължим по посока усвояване на средства по оперативна програма „Околна среда“ за следващия програмен период 2014 – 2020 година. Разбира се, това не може да се случи без да имаме един консолидиран ВиК оператор на територията на областта. Надявам се, че от тук нататък ние ще имаме положителни резултати в тази посока“ каза областният управител Виктор Янев. Той посочи още, че в договора е разписано задължението на „Кюстендилска вода“ ЕООД да инвестира средства, възлизащи на не по-малко от 6 млн. лв във ВиК системите и съоръженията, както и в услугите.

Зам.-областният управител Силвия Велкова бе гост на беседа в Кюстендил, изнесена от почетния консул на Мексико

on .

„Беседа за Мексико“ бе организирана от Българско географско дружество – Кюстендил. Събитието се състоя в НЧ „Братство 1869“ в областния град. Заместник-областният управител Силвия Велкова бе официален гост на мероприятието. Тя приветства с добре дошли завеждащия културните въпроси на посолството на Венецуела в София Луис Монтеро и Пенчо Ралчев консул на Мексиканските съединени щати в България.

Срещата бе открита с музикална програма, изнесена от кюстендилски ученици от местната езикова гимназия на български и на испански език. От своя страна председателят на географското дружество Емил Иванчев представи кратка информация, относно взаимоотношенията на България и Мексико в миналото и в перспектива.

Думата бе дадена на културното аташе Луис Монтеро, който заяви: ”В България не познават много Мексико, страната се свързва с текила, сомбреро – Мексико, шапка с широка периферия и теле новели. В България, където смятам българите за европейци, мислят със сърцето, действат с главата, в Мексико мислят с главата действат със сърцето. ” а себе си, той разказа, че е живее в България от 30 години, женен е за българка и има две деца родени в България.

За събитието бе подготвена и презентация, която представи географското разположение на Мексико, чрез стари и нови снимки представени в периода 19, 20 век.

По повод 70 години от първия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй - Околчица и 140 години от героичния подвиг на Христо Ботев, Областна администрация Враца организира поход по стъпките на четниците

on .

През 2016 година се навършват 70 години от първия Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй - Околчица, 27 май - 2 юни 2016 г. и 140 години от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета за освобождението на България.

Във връзка с тези юбилейния събития за област Враца, значими на национално ниво, Областна администрация - Враца организира 70-тия Национален туристически поход по 120-километровия "Ботев път" от Козлодуйския бряг до връх Околчица, станал символ на саможертвата в името на Родината. В маршрута са включени обекти от Националните движения "Опознай България - 100 национални туристически обекта" и "Опознай родния край".

Походът ще се проведе под патронажа на Росен Плевнелиев - Президент на Република България, със съдействието на Министерството на образованието и науката, Регионалните инспекторати по образованието, Министерство на туризма, Български туристически съюз и СКО "Леденика" Враца и се финансира от Министерски съвет. 

Крайният срок за подаване на писмени заявки и въпроси за участието в похода е 09.05.2016 година, както на място в Областна администрация - Враца, така и на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Регламент за провеждане на Националния поход, общи условия за участие, срокове за записване и заявки за участие може да намерите на следните линкове:

Регламент 70-ти НТП

Приложение 1А към Регламент

Приложение 1Б към Регламент

Приложение 2 към Регламент

Приложение 3 към Регламент

Приложение 4 към Регламент

 

Областният управител Виктор Янев: Въведен е в изпълнение Областният план за защита при бедствия за справяне с бедствената ситуация в с. Пелатиково

on .

Във връзка с активирано свлачище в местността „Бальо“ в землището на с. Пелатиково, общ. Невестино, обл. Кюстендил, което е обхванало площ около 45 дка и с оглед искане на кмета на Община Невестино инж. Стаменков, Областният управител Виктор Янев свика състава на Областния щаб за изпълнение на част пета „План за действие при снегонавяване, обледяване и свлачища“ на Областния план за защита при бедствия. Мероприятието се състоя по-рано днес в заседателната зала на Областна администрация – Кюстендил.

В искането си инж. Стаменков посочва, че техниката с която разполага община Невестино и която е заложена в съответния План за действие на общината е недостатъчна за справяне с възникналото бедствено положение.

В тази връзка, Областният управител Виктор Янев осъществи координацията на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на община Невестино. С негова Заповед от 24.03.2016г. Областният щаб започна обследване на степента на засегнатия район, анализиране състоянието на обектите, както и взе конкретни мерки за овладяване на кризисната ситуация. В щаба участват РД „ПБЗН“ – Кюстендил, РЗИ – Кюстендил, ЧЕЗ „Електроразпределение“, ОД на МВР и „Пътна полиция“, ОПУ – Кюстендил, „Кюстендилска вода“ ЕООД, РДГ, както и експерти от Областна администрация – Кюстендил.

В аварийната ситуация, Областния управител отправи молба към „Геозащита“ ЕООД  - Перник да  посети мястото с цел компетентна намеса и изготвяне на становище за геозащитна дейност. Привлечени са и частите на Единната спасителна система, включена в Областния план за защита при бедствия, за да бъде осигурена проходимостта на засегнатия пътен участък от републиканската пътна мрежа – IIIклас на път „Пелатиково – Рашка Гращица“ при км 14+800.

Областният управител Виктор Янев се включи в тържествените чествания на празника на Кюстендил и Деня на пролетта

on .

Традиционното честване на празника на град Кюстендил и отпразнуване на астрономическата пролет в града започна с посрещане на официалните гости в местния парламент. За да уважи празника и да отправи поздравленията си към гражданите присъства Областният управител Виктор Янев, придружен от своя заместник Радослава Чеканска. Събитието бе уважено и от вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева, народният представител Кирил Калфин, Омбудсманът Мая Манолова, Председателите на Общински съвети Кюстендил и Бобошево – Иван Андонов и Даниела Стоянова, кметът на Крива паланка Арсенчо Алексовски, директори на местните структури, представители на политически партии и граждански организации.

При засилен интерес премина и концертната програма на сцената на площад „Велбъжд“ в областния град. За благополучието на града и здравето на жителите му, панихида отслужиха Негово Високопреосвещенство Браницки епископ Григорий, викарий на Софийския Митрополит и Патриарх Неофит. Сред гостите бе и Негово Преосвещенство епископ Евлогий, игумен на Рилската Света обител.

Традиционно девойка „Кюстендилска пролет 2015" и нейните подгласнички предадоха, чрез специален ритуал на новоизбрана Девойка Кюстендилска пролет 2016 и нейните подгласнички предадоха символите на града - антична кана с минерална вода, панера с плодове и пита хляб, като символ на благата на региона.

Тържеството продължи с празнична програма с участието на състави от Кюстендил и ансамбъл „Гайтан”, съвместно с музикална фолклорна група „Огражденска четворка. 

Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва - Кюстендил отличи Областния управител Виктор Янев на своето отчетно заседание

on .

В Конферентната зала на Областна администрация – Кюстендил се състоя годишно отчетно събрание на Областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Кюстендил.

В препълнената зала официални гости бяха Областният управител на област Кюстендил Виктор Янев, неговият заместник Силвия Велкова, кметът на Кюстендил Петър Паунов, зам.-кметът Светослав Василев, председателят на Централния съвет на съюза и председател на Общински съвет Кюстендил Иван Андонов, както и генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов.

Мероприятието започна с музикален поздрав от страна на дамите във вокална група „Румяна Войвода“ към Съюза на запасните офицери. Веднага след това генерал-лейтенант Топалов връчи грамоти на Областния управител Виктор Янев, Председателя на ОбС Кюстендил Иван Андонов, както и на представителите на част от дружествата в областта.

По първа точка от Дневния ред полковник Йордан Шишков представи годишен отчет за работата на УС и ОблС на СОСЗР – Кюстендил за 2015 година. По-късно полковник Димитър Панайотов коментира изводите за извършените проверки и направи оценка на проведената отчетна кампания.

Срещата продължи с приемане на финансовия отчет за 2015 година и бюджета за настоящата 2016 година. На свой ред бе обсъден и приет Плана за работа на УС и ОблС на СОЗР през 2016 година.

 

Губернаторът Виктор Янев поднесе венец на паметника на Димитър Пешев в Кюстендил

on .

Областна администрация – Кюстендил се включи в отбелязването на 73-годишнината от спасяването на българските евреи от Холокоста. Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на Димитър Пешев в центъра на град Кюстендил. С едноминутно мълчание и свеждане на глави в знак на признателност почит отдадоха Областният управител Виктор Янев, както и неговият заместник Силвия Велкова и главният секретар на Областна администрация – Кюстендил Гергана Михайлова, които положиха венец пред паметника.

За да отбележат годишнината присъстваха и кмета на община Кюстендил Петър Паунов, председателят на ОбС Кюстендил Иван Андонов, представители на еврейски организации в България, политически организации и десетки граждани.

След тържественото отбелязване, в къщата - музей „Димитър Пешев", бе открита изложбата „Страдание и спасение. Паметта на еврейските общности във Варна, Русе и Шумен". Организатори на събитието са Регионалният исторически музей в Кюстендил и в Русе.

През 1943г. Димитър Пешев е подпредседател на Народното събрание и организатор на акцията за спасяването на близо 50 хиляди български евреи. Кюстендилецът е удостоен със званията „Почетен гражданин на Кюстендил” и почетен гражданин на Израел. Пешев получава посмъртно и най-високия български орден „Стара планина”.

Още статии ...