Заповед № РД-20-120/27.04.2016 г. на Областния управител за отмяна на бедственото положение в местността „Бальо“ в землището на с. Пелатиково, общ. Невестино, обл. Кюстендил, обявено със заповед №РД-20-80/05.04.2016 г., считано от 28.04.2016 г.

on .

З А П О В Е Д № РД-20-80/ 05.04.2016 г.

on .

Във връзка с активирано свлачище в местността „Бальо“ в землището на с. Пелатиково, общ. Невестино, обл. Кюстендил и усложнена обстановка и продължаване на свличане на земна маса и кал на път от Републиканската пътна мрежа и в река Гращичка Областният управител на област Кюстендил обявява бедствено положение.

ЗАПОВЕД № РД-20-80/ 05.04.2016 г.