Обявление във връзка със започнала процедура по отчуждаване на части от имоти - частна и общинска собственост за държавна нужда, за изграждане на обект: ”Реконструкция на Път ІІІ - 6222 ”Ваксево -Смоличано” от км 4+600 до км 7+110”

on .

  ОБЯВЛЕНИЕ
   02.04.2015г.
 
Областният управител на Област Кюстендил, на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост, обявява на заинтересованите страни, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти частна и общинска собственост, за държавна нужда за изграждане на обект ”Реконструкция на Път ІІІ - 6222 ”Ваксево -Смоличано” от км 4+600 до км 7+110”. Имотите се намират в землището на село Смоличано, община Невестино, област Кюстендил.

Съобщение на основание чл. 149, ал.6 от ЗУТ за издадено разрешение за строеж №4/29.12.2014г.

on .

СЪОБЩЕНИЕ
 
Областният управител на Област Кюстендил съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл.148, ал.3, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издал Разрешение за строеж №4/ 29.12.2014г., с което на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, се разрешава да извърши строителство на обект: