Министерство на околната среда и водите, съгласно Договор №Д-30-85/02.07.2013 г. за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, oбявява следната информация по чл.4, ал.3 от НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

on .

Министерство на околната среда и водите, съгласно Договор №Д-30-85/02.07.2013 г. за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Възстановяване на екологичното равновесие по поречието на р. Джерман, в участъка от гр. Сапарева баня до гр. Дупница“, обявява следната информация по чл.4, ал.3 от НАРЕДБАТА ЗА ОВОС
 

Информацията можете да изтеглите оттук:

Отттук можете да изтеглите проект:

 

Списък на земеделските територии, които са придобили характеристиките на гора, съгласно чл. 83 от Закона за горите, в района на ТП Държавно горско стопанство „Невестино“, РДГ Кюстендил

on .

СЪОБЩЕНИЕ на Областния управител на област Кюстендил относно недвижими имоти Във връзка с "Програма за управление на имоти държавна собственост на Областна администрация Кюстендил"

on .

 СЪОБЩЕНИЕ

 Във връзка с Програма за управление на имоти държавна собственост на Областна администрация Кюстендил, Областния управител на Област Кюстендил, обявява следното:
  І.Имоти държавна собственост, които са предвидени за продажба през 2014г.:
  1. Апартамент тип едностайно ателие, 23,20 кв.м, гр. Кюстендил, кв. ,,Герена“, бл.185, ет.9.
  2. Къща на два етажа с РЗП 95,14 кв.м. Към нея има стопанска постройка с площ 12,54 кв.м на един етаж, навес с оградни стени 22,44 кв.м и двор 775 кв.м. Намира се в с. Катрище.
  3. Вила Бреза до хижа ,,Иглика“ в Осоговската планина, състояща се от зала, три стаи, килер, санитарен възел, кухненски блок, столова и коридор 178,65 кв.м. и терен от 5942 кв.м.
  4. Сграда на два етажа с площ 258 кв.м, метално хале 478 кв.м и терен 3396 кв.м в гр.Дупница,промишлена зона на изхода за гр.София срещу ,,Хидрострой Рилци‘‘ АД .
  5. Бившето военно поделение в гр.Кюстендил, ул. ,,Цар Освободител“ № 3, общо с площ 109430 кв.м., с предназначение функционално предвиждане за устройствена зона – балнеология, многофункционална зала, научно-технологичен център за бизнес администрация.
ІІ.Имоти държавна собственост, които ще се отдават под наем през 2014г.:
1. Три стаи с обща площ 72,20 кв.м. на втория етаж от административна сграда в Дупница, ул. ,,Свобода“ 1, начална тръжна цена 240 лв. – месечно.
2. Апартамент, 63,86 кв.м. и мазе 6,64 кв.м, гр.Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 5, ет. 3, ап. 6, начална тръжна цена 130 лв. – месечно.
3. Кабина № 2 с инв. № 201, находяща се на ГКПП Гюешево, 7 кв.м., с предназначение за спедиторска дейност, дейност като митнически агент и възстановяване на ДДС, начална тръжна цена 340 лв. – месечно.                        
             Повече информация за тези и други атрактивни имоти в управление на Областния управител, ще намерите на сайта на Областна администрация Кюстендил - www.kn.government.bg