ИМОТИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

on .

  • СПИСЪК НА ИМОТИТЕ–ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ:    files/DS_podx__za_investicii.doc
  • СПИСЪК НА ИМОТИТЕ–ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРОДАЖБАfiles/DS_predvideni_za_prodajba.doc

  • СПИСЪК НА ИМОТИТЕ–ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМfiles/DS_za_otdavane_pod_naem.doc

  • СПИСЪК НА ИМОТИТЕ–ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ, КОИТО СА В СЪСОБСТВЕНОСТ С ТРЕТИ ЛИЦА : files/DS_Susobstvenost.doc