Заповед № РД-34-07 от 26.01.2017

on .

ЗАПОВЕД №ДС-27-335/19.12.2016Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ЧАСТНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ОБЩА ПЛОЩ 13.864 ДКА, НАМИРАЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БОБОВ ДОЛ, С ЕКАТТЕ 04501, ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ.

on .

Обявление във връзка със започнала процедура по принудително отчуждаване на части от имоти – земеделски и горски територии - частна и общинска собственост, за държавна нужда, с обща площ 13.864 дка, намиращи се в землището на гр. Бобов дол, с ЕКАТТЕ 04501

on .

Обявление във връзка със започнала процедура по принудително отчуждаване на части от имоти – земеделски и горски територии - частна и общинска собственост, за държавна нужда, с обща площ 13.864 дка, намиращи се в землището на гр. Бобов дол, с ЕКАТТЕ 04501, община Бобов дол, област Кюстендил, засегнати от изграждането на обект: Път ІІІ-623  ”Бобов дол -Жедна”  - аварийно възстановяване на пътен участък от км 14+800 до км 15+560 по ново трасе /усвояване на нови площи 14+850 до км 15+550/.

Обявлението можете да свалите от тук