СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС /АПК/ ВЪВ ВРЪЗКА ЧЛ.34В, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ /ЗДС/ ДО ЙОРДАН СПИРИДОНОВ МИЛЕВ

on .

СЪОБЩЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

Дата на публикуване: 24.01.2017г.