Доброволните формирования и законодателните промени в Закона за защита при бедствия бяха дискутирани в Областна администрация – Кюстендил

on .

В Областна администрация – Кюстендил се проведе работна среща по темата за ролята на ръководителя за функционирането на доброволните формирования на територията на област Кюстендил. Бяха разгледани и законодателните промени свързани със защитата при бедствия.

Срещата откри и ръководи заместник-областният управител Силвия Велкова, която даде думата на комисар Светослав Георгиев – директор на РДПБЗН – Кюстендил за представяне на лекторите.

Участие в работната среща взеха директори и представители на Общините в област Кюстендил, ОД на МВР, РД ПБЗН, ЦСМП, БЧК , РДГ.

Гл. инспектор Наско Васев – н-к сектор ПГ и СД при РДБЗН  -Кюстендил представи актуалното състояние на доброволните формирования за 2016 година и ролята на ръководителя за функционирането им. В допълнение по темата комисар Георгиев благодари на институциите за адекватната реакция при потушаването на произшествия  и на представителите на общините за специалната подкрепа за създаването, организирането и функционирането на доброволните формирования в областта. Той подчерта, че доброволните формирования са участвали през тази година в ликвидирането на 17 произшествия. Екипировката и оборудването им  се оптимизират, на 5 от тях МВР предостави безвъзмездно  специализирани автомобили. В Кюстендилска област работят 110 доброволци. 

Презентация на тема „Изпълнение на дейности, произтичащи от промените в ЗЗБ“ представи ст. Комисар Александър Джартов – д-р на  дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол" в ГД ПБЗН. Той заяви, че промените  целят системата за защита да стане по-гъвкава и по-ефективна, като се акцентира върху превенцията и готовността на институциите, а не както досега – върху реагирането и възстановяването. Насоката е да се планира и намали риска от бедствия, да се подобри координацията, да се разпределят и прецизират отговорностите на всички заинтересовани страни, съобразно техните компетенции, и да се повиши активността им на национално, регионално и местно ниво. Той допълни, че с промените ще се разшири кръгът на лицата и ведомствата, ангажирани със защитата при бедствия.