Информационен бюлетин за напредъка по изпълнението на европейски партньорски проект Grow Mobile -Прилагане на иновативни мобилни приложения, стимулиране на развитието на иновационните услуги в сектора на туризма

on .

jpg

 

Информационен бюлетин
За напредъка по изпълнението на европейски партньорски проект
Grow Mobile – Прилагане на иновативни мобилни приложения, стимулиране на развитието на иновационните услуги в сектора на туризма, 

с партньори от България - Областна администрация Кюстендил и Община Варна, от Германия – Агенция за съвместни проекти  Aufbauwerk GmbH, гр. Лайпциг, регион Саксония и международна бизнес-консултантска компания INI-NOVATION GmbH, гр. Дармщадт, регион Хесен  и от Хърватска – Агенция за регионално развитие REDEA, регион Меджимурие, гр. Чаковец.

Изпълнението на проект Гроу Мобайл навлезе в своята втора фаза – изпълнение на иновативните пилотни дейности по проекта, свързани с разработка и въвеждане на специализирани услуги – мобилни приложения и интегрирани платформи за управление на дестинациите, за улесняване достъпа до културните забележителности и културното наследство, за предоставяне на по-пълна и по-качествена информация на посетителите в регионите, за разнообразни културни дейности, туризъм и отдих, за предлагане на „интелигентни“ решения за определяне на дестинациите по време на пътуване.

 На проведената партньорска среща 29 – 30.04.13 г. в гр. Чаковец, регион Междимурия, Хърватска, се отчете сериозния напредък в изпълнението по проекта от двата региона в Германия и Регион Меджимурия, Хърватска. Партньорите от Хърватска - Агенция за регионално развитие REDEA Ltd.  представиха богатия потенциал и развитие на туризма в своя регион, степента на развитие на мобилните услуги, резултатите от пилотните дейности по проект Гроу Мобайл „Интегрирана платформа - система за управление на дестинациите за област Меджимурие“, както и резултати от други иновативни проекти, в сферата на туристическите услуги.
 

Областна администрация Кюстендил представи  отпечатаните информационни листовки за проекта на четири езика – български, немски, хърватски и английски, с описание на целите и дейностите на проект Grow Mobile, както и проект на следващите материали, представящи същинските дейности по проекта – извършени пилотни дейности от всеки партньор и информация за наличните мобилни услуги в регионите.

 

 

 

 

 

Г-н Волфганг Кньейски – ръководител на INI-NOVATION GmbH, гр. Дармщадт представи и други стартиращи проекти - LIMES и Cultways – възможности за синергия и устойчивост; 

 

За наблюдение на извършените дейности по проекта, изпълнението и ефектите от създадените услуги е формирана така наречената Работна група Grow Mobile, с участници от Германия, Хърватска и България.  Членовете на Работната група осъществиха координация по между си и планираха своите бъдещи действия.
Решено бе следващата партньорска  работна среща да се  проведе в началото на месец  септември, в гр. Дармщадт, Германия. 

 

jpgТази инициатива се финансира от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP),
която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия.
Тази публикация  е изготвена като част от Европейския Алианс за Мобилност и Мобилни Индустрии (EMMIA).
 Включените изложения и информация не са задължителни и не отразяват мнението или позицията
на Европейската комисия и по никакъв начин не ангажират институцията.