Областната комисия по заетост определи кои работодатели ще получат безвъзмездно финансиране по схема „Обучения и заетост"

on .

Комисията по заетост проведе своето заседание в Областна администрация – Кюстендил с председател областният управител Виктор Янев. По-рано бе гласуван и одобрен състава на работна група по разглеждане и оценка на заявки на работодатели, кандидатстващи по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост“ по ОП „РЧР“ 2014 – 2020г.

Заседанието откри и ръководи Виктор Янев, а от страна на Областна администрация – Кюстендил присъстваха и зам.-областният управител Радослава Чеканска и главният секретар Гергана Михайлова.

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие единодушно гласува „ЗА“ така определеното класиране, което е извършено в  съответствие с утвърдена от министъра на труда и социалната политика Методика за оценка. В рамките на определения финансов ресурс от 780 188, 74 лв., финансиране ще получат 26 фирми, които са обявили 89 свободни работни места от приоритетните групи и 34 от неприоритетните. Приоритетните целеви групи са лица с основно или по-ниско образование, продължаващо безработни, регистрирани в „БТ“ от 12 или повече месеца, както и безработни лица на възраст на 54 години.

По време на заседанието директорът на „БТ“ – Кюстендил Юлияна Хаджиева поясни, че според общия сбор на точките в класирането, чийто максимален брой е 40, разпределението води Община Дупница с четиринадесет класирани фирми, които ще получат финансово обезпечаване в размер на 410 962, 72лв. В Община Кюстендил общо шест фирми, отговарящи на критериите ще получат предвидените 211 039, 92 лв. Три фирми са класирани в Община Сапарева баня с финансов ресурс 92 422, 50 лв. По една фирма, която ще се възползва от схемата има и в Община Бобов дол, Община Кочериново и с. Слокощица, Кюстендилско. Останалите Общини в област Кюстендил не са подали заявки за работни места  по програмата.