Зам.-областният управител Радослава Чеканска взе участие в третото заседание по трансграничната програма за сътрудничество България – Македония

on .

Членовете на съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПЛ България – Македония се събраха на трето заседание, което се проведе в парк-хотел „Кюстендил“ в областния град. В заседанието участие взе зам.-областният управител на област Кюстендил Радослава Чеканска. Представители на областни управи и общини от Кюстендилска и Благоевградска области също взеха участие.

Заседанието бе открито от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и съ-председател Деница Николова. На него съвместният комитет за наблюдение взе решение да се предостави допълнителен финансов ресурс в размер на 3 357 419 евро, който е предвиден за 2018 година. Решението е продиктувано от засиления интерес към програмата и високите резултати на значителен брой от получените проектни предложения. В подкрепа на взетото решение се изказа и Радослава Чеканска, която по време на заседанието заяви, че финансирането на само 28 проекта е демотивиращо при положение, че при първата покана на предишния програмен период са подадени 94 проекта и 34 от тях са финансирани. Тя добави още, че не е приемливо проектите по приоритетна ос 1 – Околна среда, които са оценени с над 90 точки да не бъдат финансирани. „С финансирането на повече проекти ще се защитим от загубата на средства“ – допълни тя.

Общият брой на одобрените проекти е 44, разпределени в три основни направления – мерки, свързани с подобряване на околната среда, подпомагане развитието на туризма, подобряване на конкурентноспособността  на трансграничния регион на обща стойност 10  134 755 лв.

На следващ етап предстои подписването на договорите за финансиране и начало на изпълнение на одобрените проекти.