Областният управител Виктор Янев откри и ръководи заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион

on .

В два поредни дни се проведе съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападния регион.

Заседанието, което се състоя в парк – хотел „Кюстендил“ бе председателствано от областния управител на област Кюстендил Виктор Янев. Присъстваха неговият заместник Радослава Чеканска, както и главният секретар на Областна администрация – Кюстендил Гергана Михайлова. В срещата участие взеха и областните управители на Перник, Благоевград и София област,  кметовете на Общините Кюстендил и Дупница, представители на министерствата по здравеопазване, образование и наука,  на културата и на регионалното развитие и благоустройство.

На заседанието бяха дадени разяснения относно поддържането на хигиенни норми в басейните и водните съоръжения, в които се използва минерална вода, което бе решено на предходното заседание на РСР на ЮЗР.

Представен бе и новият Закон за предучилищното и училищното образование, който ще влезе в сила от първи август тази година.

Сред темите, заложени в дневния ред бяха и възможностите за финансиране на общински и регионални културни институти, регионални културни дейности и прояви.

Членовете на РС разгледаха и Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападния регион (2014 – 2020) за 2015 г. Информация от проведените през първото полугодие на 2016 година Комитети на наблюдение на програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 също бе докладвана на срещата. В качеството си на председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район, областният управител Виктор Янев запозна членовете с предложенията за засилване ролята на РСР в процеса на осъществяване на регионална координация и наблюдение на изпълнението на тези програми.