Областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев проведе изнесен приемен ден за граждани в гр. Бобошево

on .

Областният управител Виктор Янев проведе изнесен приемен ден в читалище „Лоза“, гр. Бобошево, където жителите на Общината имаха възможност да отправят своите въпроси и поставят актуални проблеми към Областния управител и неговия екип от експерти, както и да получат административно съдействие и разяснения.

Сред въпросите, с които местните жители запознаха областния управител бе проблемът с честите прекъсвания на електрозахранването в общината и необходимостта от предприемане на действия от страна ЧЕЗ, за което гражданите потърсиха съдействие. Друг проблем, за който жителите апелираха е искане за поставяне на съоръжения, които да ограничат скоростта на движение по главен път Е79 в района на с. Усойка. На вниманието на областния управител бе поставен и проблемът със зачестилите ПТП-та при моста над р. Струма и бе изложено като необходимо да се постави светофарна уредба за регулиране на движението.

По време на изнесения приемен ден, жители на с. Усойка обърнаха внимание и на възникнали аварии на ВиК мрежата като поставиха акцент върху необходимостта от подмяна на стари етернитови тръби в селото. Въпроси във връзка с възможности за реконструкция и поддръжка на пътищата от четвъртокласната пътна мрежа на Община Бобошево също бяха сред темите, интересуващи жителите.

След срещата с гражданите, областният управител и неговият екип обсъдиха с общинското ръководство в Бобошево възможностите и набелязаха конкретни мерки за разрешаване на проблемите, които бяха поставените на приемния ден.

Срещата на областния управител с гражданите е част от планираните изнесени приемни дни, които ще се провеждат всеки месец в общините от Кюстендилска област извън областния център. Целта на тези изнесени приемни е да се даде възможност на гражданите от по-отдалечените населени места да запознаят областния управител със своите проблеми и да им се окаже необходимото съдействие, като се осигури пряк контакт с експерти от администрацията.

Всеки вторник областният управител провежда приемни дни в Областна администрация – Кюстендил, а организацията и графикът за планираните срещи с граждани по места се съгласуват с кметовете на съответните общини.