Областният управител Виктор Янев се срещна с жителите в Община Бобов дол

on .

Вторият от планираните приемни дни на областния управител и неговият екип от експерти се състоя в Община Бобов дол. Изнесеният приемен ден се проведе в сградата на Общината, където гражданите имаха възможността да запознаят областния управител със своите въпроси, проблеми и виждания, и да получат административно съдействие.

Едни от най-честите въпроси, които жителите поставиха пред областния управител са във връзка с функционирането и реконструкцията на ВиК мрежата и съоръженията. Те откроиха проблеми като липса на канализация в малките населени места от Община Бобов дол, лошо качество на питейната вода, непочистени резервоари и алармираха за изграждане на нова ВиК мрежа в съответните населени места.

Друг проблем, който притеснява жителите на Община Бобов дол са непочистените пътища от Републиканската пътна мрежа, предимно от клони и храсти, които затрудняват движението и видимостта.

Част от дошлите на изнесения приемен ден поискаха съдействие от областния управител във връзка с въпроси от трудов и социален характер, като акцент бе поставен на процедурите по предоставяне на социални помощи, предимно за отопление. Други жители споделиха, че не са спазени правата им по Кодекса на труда от страна на работодателите, по отношение на изплащане на обезщетения при придобиване на право на пенсия.

След приключването на изнесения приемен ден за граждани, областният управител и екипа му се срещнаха с кметове и кметски наместници от Община Бобов дол, които разгледаха варианти за решение на поставените по време на приемната въпроси и проблеми. Кметовете също запознаха областния управител със съществуващите проблеми в населените места.

Изнесените приемни дни на областния управител продължават. Те се организират със съдействието на кметовете в съответните общини.