Областният управител Виктор Янев проведе изнесен приемен ден за жителите от община Дупница

on .

Състоя се поредният от планираните изнесени приемни дни на областния управител на област Кюстендил Виктор Янев. Жителите, кметските наместници и кметът на Община Дупница имаха възможност да поставят своите проблеми и въпроси пред областният управител и неговия екип. Срещата се проведе в сградата Община Дупница.

На приемната жители на с. Крайници потърсиха съдействие от областният управител да не бъдат закрити яслената и детската група в селото. Те сигнализираха и за незаконен строеж на ограда.

По време на срещата с жители бе поставен проблемът за качеството на питейната вода в с. Баланово. Хората изразиха притесненията си и във връзка със замърсяване на р. Разметаница.

Друг въпрос, който жителите отправиха бе относно възможности за почистване на пътя от обрасли храсти в разстояние от 2 км от разклона за с. Блажиево и с. Грамаде до с. Грамаде.

Проблеми от личен характер също бяха поставени на вниманието на областния управител като оплакване във връзка с неправомерно поставяне на търговски обект за продажба на бързооборотни стоки пред жилищна сграда, както и за възстановяване на имот, за който е одобрен план по Параграф 4 от ЗСПЗЗ.

След приключване на изнесения приемен ден, областният управител проведе среща с всички кметски наместници от община Дупница, за да обсъдят възможности за решение на проблемите, поставени от гражданите, както и актуалното състояние на неселите места.

Изнесените приемни дни продължават. Те се организират и съгласуват, заедно с кметовете на деветте общини в област Кюстендил.