Областният управител Виктор Янев ще проведe изнесен приемен ден с жителите от Община Дупница

На 10.10.2016 г. от 11.00 до 12.30 часа, в Кръглата зала, етаж IV в сградата на община Дупница, Областният управител на Кюстендилска област г-н Виктор Янев, ще проведе изнесена приемна за жители на община Дупница, на която хората в директен разговор с областния управител и неговият екип ще могат да поставят въпросите си и да потърсят заедно начин за разрешаване на проблемите.

След приключване на приема на граждани, от 13.00 часа ще се проведе среща с кметовете и кметските наместници на населените места от община Дупница.


 

Кръгла маса с представители на Министерството на земеделието и храните ще се проведе в Областна администрация - Кюстендил

На 04.09.2016 година (вторник) от 11:00 ч. в Конферентната зала - етаж 2 на Областна администрация - Кюстендил ще се проведе кръгла маса във връзка с кампанията "Подкрепяме българското". Инициативата се организира от Министерството на земеделието и храните във всички областни центрове в страната.

На кръглата маса ще присъства заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов, заедно с трима експерти от министерството. Участие ще вземе и областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев. На срещата са поканени граждани, земедeлци и представители на медиите. 

Темите, които ще се объждат са свързани с развитието на сектор Животновъдство, сектор Растениевъдство и възможностите за кандидатстване по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 година.

След приключване на кръглата маса е предвиден базар-изложение на производители и преработватели на земеделски продукти от област Кюстендил. То ще започне от 13:00 ч. на центъра през Община Кюстендил.

Областният управител Виктор Янев ще проведе изнесен приемен ден в град Бобов дол

Изнесеният приемен ден в град Бобов дол ще се проведе на 16 септември 2016 г.  в сградата на Общината, етаж 1, стая 109. Срещата с жителите, които ще имат възможността да поставят своите въпроси и проблеми пред областния управител и неговия екип от експерти ще започне от 11:00ч. до 12:30ч. 

След провеждане на приемния ден е организирана среща на областния управител с кметове и кметски наместници от Община Бобов дол, на която ще бъдат обсъдени поставените проблеми от жителите, както и актуални проблеми и състояние на региона. 

Записванията за приемния ден на областния управител могат да се правят както на място в Община Бобов дол, така и на телефони: 0702 63420 и 0895656116.

Насрочена е датата за провеждане на консултации с коалиции и политически партии в Областна администрация - Кюстендил за състав на районна избирателна комисия относно предстоящите избори

В Областна администрация – Кюстендил ще се проведат  консултации  за  определяне състава  на  Районна  избирателна комисия – Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, които ще се състоят на 06 ноември 2016 г. Консултациите са насрочени на 09 септември 2016 г. от 15.00 часа в залата на ІV етаж–  сградата на Областна администрация гр. Кюстендил, ул.“Демокрация”, № 44.

При консултациите партиите и коалициите следва да представят:

  - писмено предложение за състав на районна избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение № 7-ПВР/НР към изборните книжа – Декларация от лицата, предложени за членове на РИК);

  - заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

   - пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

 - копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);

 - предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Предложенията за членове на РИК следва да бъдат съобразени и с всички изисквания на Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 г. на Централната избирателна комисия.

Областният управител Виктор Янев ще присъства на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион

Областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев ще вземе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион. Заседанието ще се проведе в периода 08 - 09 септември в местността "Кулиното", Община Разлог.

В дневния ред на заседанието е заложено обсъждане на възможностите Регионалният съвет за развитие на Югозападен район да издава становища относно значимостта на общински проекти при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (продължение на стартирала дискусия на заседанието на РСР на ЮЗР, проведено на 30.06-01.07.2016 г. в гр. Кюстендил). 

Членовете на комитета ще обсъдят и приемат проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за 2017 г. Актуалните промени в Закона за водите във връзка с правомощията на областните управители и кметовете на общини за почистване на речните корита също е сред посочените в дневния ред теми.