Областният управител Виктор Янев ще председателства заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион

on .

В периода 20 – 22 април 2016 г. ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион. Мероприятието ще се състои в к.с.  Паничище, община Сапарева баня.

Заседанието ще се открие и ръководи от председателя и областен управител на област Кюстендил Виктор Янев. От страна на Областна администрация - Кюстендил ще присъстват зам.-областният управител Радослава Чеканска и главният секретар Гергана Михайлова.

В дневния ред е заложено представяне на „Регионални профили 2015 г.“, разработка на Института по пазарна икономика. Ще се обсъдят и промените в Закона за защита при бедствия и Правилника за организация и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Сред темите е и представянето на националната политика за спорта, възможности за финансиране на общинската спортна инфраструктура и спортни обекти, представени от Министерството на спорта.

От своя страна представител на Министерството на туризма ще предостави актуална информация относно изминалия зимен туристически сезон 2015/2016 г. В тази връзка общините от Югозападния регион ще дискутират относно опита и перспективите за използване на минералните води на територията, както и проблеми при експлоатацията и използването им. На заседанието ще бъде пояснена и нормативната уредба в сектора на балнеологичния и спа туризъм, а след това членовете на РСР на ЮЗР ще посетят природни, културно-исторически и други обекти в община Сапарева баня.

В друга точка от дневния ред се предвижда и разглеждане на промени в Закона за обществените поръчки, както и информация за основните акценти в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, във връзка с управлението на проекти.

Членовете ще разгледат и настъпилите промени в правилата за отчетност по схема „Обучение и заетост на младите хора“,  приоритетна ос 1. „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ по ОП „РЧР“ 2014 – 2020 г.

Освен основния състав на съвета на развитие, който се състои от областните управители и кметове, представители на министерствата, представители на неправителствени и браншови организации, специални покани са отправени и към председателите на Северозападен и Южен централен район – областните управители на Плевен и Хасково, както и на Монтана като добра възможност за затвърждаване на сътрудничеството и обмяна на идеи.