Информационна кампания за изпълнението на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация ще се проведе в Областна администрация - Кюстендил

on .

На 07.07.2016 г. (Четвъртък) от 14:00 ч. в Конферентната зала (ет. 2) на Областна администрация – Кюстендил ще се проведе регионална информационна среща относно изпълнението на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014 – 2020 г.

Експерти от Министерството на икономиката и Министерството на образованието и науката ще представят идентифицираните насоки за интелигентна специализация, както и предстоящите конкурсни процедури по Оперативните програми към съответните министерства. Ще бъде представена и информация относно обвързаността на регионалните планове за икономическо развитие и интелигентна специализация с ИСИС, с цел да бъдат потърсени възможности за подкрепа, вкл. чрез Оперативните програми.

На срещата са поканени представители на общините и на бизнеса в област Кюстендил. Своите въпроси към експертите от министерствата ще могат да отправят граждани, представители на медиите, фирми и всички заинтересовани от възможностите на ИСИС.

Стратегията има за цел да фокусира инвестициите за развитие на иновационния потенциал в тематични области и да ускори усвояването на нови технологии, методи и др. В Югозападния регион, в който попада Кюстендил, капацитетът за интелигентна специализация на областта е концентриран в приоритетните тематични области – „Информатика и ИКТ“ и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.