Областният управител Виктор Янев ще присъства на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион

on .

Областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев ще вземе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион. Заседанието ще се проведе в периода 08 - 09 септември в местността "Кулиното", Община Разлог.

В дневния ред на заседанието е заложено обсъждане на възможностите Регионалният съвет за развитие на Югозападен район да издава становища относно значимостта на общински проекти при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (продължение на стартирала дискусия на заседанието на РСР на ЮЗР, проведено на 30.06-01.07.2016 г. в гр. Кюстендил). 

Членовете на комитета ще обсъдят и приемат проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за 2017 г. Актуалните промени в Закона за водите във връзка с правомощията на областните управители и кметовете на общини за почистване на речните корита също е сред посочените в дневния ред теми.