Предстои заседание на Постоянната комисия по заетост

on .

Областният управител г-н Виктор Янев насрочи заседание на постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие Кюстендил.
 
Заседанието ще се проведе на 29.01.2015г.,/четвъртък/ от 12.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Кюстендил.
 
 
Ще бъде разгледано и съгласувано предложениeто на Регионалния инспекторат по образование Кюстендил на държавния план-прием за 2015/2016 учебна година за училищата. 
 

Развитие на регионите, чрез иновации и мобилни технологии

on .

На 18 ноември 2014 г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Кюстендил, ще се проведе международна среща в контекста на инициативата на Европейската Комисия „Европейския Алианс за Мобилност и Мобилни Индустрии (EMMIA)/www.mobilise-europe.mobi/ към Главна дирекция „Предприятия и промишленост“. 
На срещата ще бъдат представени: Глобална Навигационна Сателитна Система (GNSS), програма „КОПЕРНИКУС”, „Галилео” /Европейска Геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) , както и Европейската програма за наблюдение на земята (GMES) и др.
В срещата ще вземат участие г-н Майкъл Густафсон - Clusterland Sweden, Юрген Вогел - bavAIRia e.(PLP EMMIA Координатор), др.Мартин Хауншилд – Аерокосмически инженер и президент на Асоциация ENCADRE – клъстер координатор и съосновател на аерокосмическата програма на bavAIRia и Емануел Мондон, Бизнес развитие към - CloudEO.

Предстоящо: Заседание на Обществен консултативен съвет към Областният управител

on .

На 11 юли/петък/ 2014 година от 11:00 часът в заседателната зала на Областна администрация Кюстендил ще се проведе заседание на Обществен консултативен съвет към Областният управител на област Кюстендил. 
Членовете на съвета ще бъдат запознати с напредъка по Оперативните програми през следващия програмен период. Ще бъдат поставени за обсъждане обществено-значими проблеми, идеи и предложения свързани с основните приоритети за развитието на Кюстендилска област.
Членове на съвета са представители на синдикални, неправителствени организации, сдружения  и фондации, развиващи своята дейност на територията на област Кюстендил.
 

Областният управител г-н Иван Каракашки ще открие работна среща по Оперативна Програма за Транснационално Сътрудничество

on .

Във връзка с изпълнението на проект SEE/D/0089/3.2/X „За подобряване на виртуалната достъпност чрез съвременни инициативи за улесняване и внедряване на широколентови мрежи (SIVA)“ – по Оперативна Програма за Транснационално Сътрудничество Югоизточна Европа, Ви уведомяваме, че Областна администрация Кюстендил и ЦАПК „Прогрес“ София организират работна среща за обмяна на опит и увеличение на капацитета на персонала за усвояване на субсидии по операционните програми, свързани с виртуалната достъпност. 
 
Срещата ще се проведе на 16 юни и ще бъде открита от Областният управител г-н Иван Каракашки в 9:30 часът в заседателната зала на Областна администрация Кюстендил. 
В рамките на срещата ще се осъществи представяне на проекта SIVA, както и на проекта ПИСЕО, свързан с виртуализация и обновление и промяна по публичната DNS инфраструктура. Ще бъдат обсъдени идеи за изграждане на платформа за електронни заседания и управление на устройства за министрите при използването ѝ, както и елементи на базовата инфраструктура за регионално и федерирано електронно управление. Срещата ще приключи с демонстрация на платформа за частен облак.
              Поканени за участие в работната среща са  г-жа Нина Ставрева - главен секретар на Министерски съвет, г-н Данаил Папазов – Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и представители на министерски съвет и администрацията на президента на РБ, областни и общински администрации в България и IT специалисти
Проект SIVA има за цел да допринесе за подобряване на виртуалната достъпност в Югоизточна Европа чрез широколентови услуги, допълващи физическата достъпност и намаляващи цифровото неравенство в областта. Проектът се осъществява с подкрепата и участието на партньори от Гърция, Австрия, Македония, Словения, Италия, Черна Гора и България.
Повече новини и информация за проект SIVA на http://siva-project.eu/bg/ и http://www.kn.government.bg/. 
Регистрацията на участниците ще започне в  9:00 часа в Областна администрация  
 
 

Областна администрация домакин на работна среща:„Как да създадем най-добра среда за растеж и развитие на бизнеса чрез използването на иновативни технологии и бази с данни“

on .

На 02 Юни 2014 г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Кюстендил  ще се проведе работна среща, организирана със съвместната инициатива на Европейски Алианс за Мобилност и Мобилни Индустрии към Европейската комисия и Областна администрация Кюстендил на тема: „Как да създадем най-добра среда за растеж и развитие на бизнеса чрез използването на иновативни технологии и  бази с данни“
 
 
Темата е част от инициативата за „Иновативно партньорство“ на Европейския Алианс за Мобилност и Мобилни Индустрии (EMMIA) към  Главна Дирекция Предприятия и Промишленост на Европейската комисия. Кюстендилска област е една от трите Европейски региони, избрана като партньор в тази инициатива.
Поканени са представители на местния бизнес, неправителствени организации и заинтересовани структури.
 
Цел на работната среща е да бъдат обсъдени начините за внедряване на високотехнологични сателитни системи и технологии в производството и дейността на местните фирми и индустрии. Експертите от Европейския Алианс, ще дадат препоръки и консултации по какъв начин финасовите инструменти и фондове на Европейската комисия могат да бъдат използвани за подпомогане на производството на местно ниво и реализация на Европейския пазар.