Областният управител ще проведе изнесен приемен ден в град Бобошево

on .

Областният управител на област Кюстендил Виктор Янев, заедно с експерти от своя екип ще проведе изнесен приемен ден за жителите от Община Бобошево. Приемната започва на 11.07.2016 г. от 11:30 ч. и ще се проведе в залата на читалище "Лоза", гр. Бобошево. 

Организацията за провеждането на изнесените приемни дни на областния управител на Кюстендилска област се съгласува с кметовете на съответните общини.

Целта на изнесената приемна е да се даде възможност на жителите, извън областния и общински център в Кюстендил, да се срещнат с областния управители и експерти от Областна администрация - Кюстендил за да поставят своите въпроси и проблеми,  и да получат разяснения и административно съдействие. 

Информационна кампания за изпълнението на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация ще се проведе в Областна администрация - Кюстендил

on .

На 07.07.2016 г. (Четвъртък) от 14:00 ч. в Конферентната зала (ет. 2) на Областна администрация – Кюстендил ще се проведе регионална информационна среща относно изпълнението на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014 – 2020 г.

Експерти от Министерството на икономиката и Министерството на образованието и науката ще представят идентифицираните насоки за интелигентна специализация, както и предстоящите конкурсни процедури по Оперативните програми към съответните министерства. Ще бъде представена и информация относно обвързаността на регионалните планове за икономическо развитие и интелигентна специализация с ИСИС, с цел да бъдат потърсени възможности за подкрепа, вкл. чрез Оперативните програми.

На срещата са поканени представители на общините и на бизнеса в област Кюстендил. Своите въпроси към експертите от министерствата ще могат да отправят граждани, представители на медиите, фирми и всички заинтересовани от възможностите на ИСИС.

Стратегията има за цел да фокусира инвестициите за развитие на иновационния потенциал в тематични области и да ускори усвояването на нови технологии, методи и др. В Югозападния регион, в който попада Кюстендил, капацитетът за интелигентна специализация на областта е концентриран в приоритетните тематични области – „Информатика и ИКТ“ и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

Областният управител Виктор Янев ще председателства заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион

on .

В периода 20 – 22 април 2016 г. ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион. Мероприятието ще се състои в к.с.  Паничище, община Сапарева баня.

Заседанието ще се открие и ръководи от председателя и областен управител на област Кюстендил Виктор Янев. От страна на Областна администрация - Кюстендил ще присъстват зам.-областният управител Радослава Чеканска и главният секретар Гергана Михайлова.

В дневния ред е заложено представяне на „Регионални профили 2015 г.“, разработка на Института по пазарна икономика. Ще се обсъдят и промените в Закона за защита при бедствия и Правилника за организация и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Сред темите е и представянето на националната политика за спорта, възможности за финансиране на общинската спортна инфраструктура и спортни обекти, представени от Министерството на спорта.

От своя страна представител на Министерството на туризма ще предостави актуална информация относно изминалия зимен туристически сезон 2015/2016 г. В тази връзка общините от Югозападния регион ще дискутират относно опита и перспективите за използване на минералните води на територията, както и проблеми при експлоатацията и използването им. На заседанието ще бъде пояснена и нормативната уредба в сектора на балнеологичния и спа туризъм, а след това членовете на РСР на ЮЗР ще посетят природни, културно-исторически и други обекти в община Сапарева баня.

В друга точка от дневния ред се предвижда и разглеждане на промени в Закона за обществените поръчки, както и информация за основните акценти в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, във връзка с управлението на проекти.

Членовете ще разгледат и настъпилите промени в правилата за отчетност по схема „Обучение и заетост на младите хора“,  приоритетна ос 1. „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ по ОП „РЧР“ 2014 – 2020 г.

Освен основния състав на съвета на развитие, който се състои от областните управители и кметове, представители на министерствата, представители на неправителствени и браншови организации, специални покани са отправени и към председателите на Северозападен и Южен централен район – областните управители на Плевен и Хасково, както и на Монтана като добра възможност за затвърждаване на сътрудничеството и обмяна на идеи.

 

Областният управител Виктор Янев ще се включи в годишната среща на областните управители

on .

Годишна среща на областните управители с представители на централната администрация ще се проведе на 25 и 26 март в столицата.

В събитието ще се включи и Областният управител на област Кюстендил Виктор Янев. Работната среща цели дискусия по актуални въпроси и проблеми с представители от Министерски съвет.

Заседание на постоянната Комисия по заетост ще се проведе в Областна администрация - Кюстендил

on .

Областният управител на област Кюстендил Виктор Янев свиква заседание на постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие - Кюстендил.

Заседанието ще се проведе на 26.01.2015г., (Вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация - Кюстендил, етаж 2.

По определен дневен ред ще бъде обсъдено и съгласувано предложението на РИО – Кюстендил за държавния план-прием в професионалните гимназии, спортни и специализирани училища през 2016/2017 учебна година.