Банкова информация

on .

БУЛСТАТ: 109069461
 


 Банкови сметки на Областна администрация Кюстендил

№ 

Наименование на сметката:

IBAN:

Обслужваща банка:

BIC:

1.

Набирателна

BG93UBBS80023300134330

ОББ АД

UBBSBGSF

2.

Транзитна

BG77UBBS80023106083402

ОББ АД

UBBSBGSF