Нормативни документи

on .

Нормативни документи

doc УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

НАРЕДБА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ , Утвърдени от ДАНИЕЛА ГОДИНОВА ИД Областен управител на Област с административен център гр. Кюстендил  и изменени от ИВАН КАРАКАШКИ Областен управител на Област с административен център гр. Кюстендил със заповед №  РД-06-217/ 25.07.2014г. със заповед №  РД-06-217/25.07.2014г.      с    със заповед №  РД-06-217/25.07.2014г. 

ОБРАЗЕЦ ОТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДЕН ИМОТ

 Заявление по образец за изплащане на обезщетения за отчуждени имоти за обект:АМ “Струма”Лот 2