СФОРМИРАНИ ОБЛАСТНИ СЪВЕТИ И КОМИСИИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР КЮСТЕНДИЛ

on .

ОБЛАСТНИ СЪВЕТИ

НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ

Областен съвет за  развитие

още...

Областен управител

Областен експертен съвет по устройство на територията

още...

Областен управител

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

още...

Областен управител

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

още...

 

Областен съвет за тристранно сътрудничество

още...

 

Областен съвет по икономика , инвестиции и интегрирано развитие

още...

 

Обществен консултативен съвет към областния управител

още...

Областен управител

Регионален съвет за развитие и Регионален координационен комитет на Югозападния регион

още...

Областен управител

Областен съвет за интеграция на хората с увреждания

още...

Областен управител

Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия

още...

Областен управител

Областен съвет по сигурност

още...

Областен управител

Областен експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/

още...

Зам-областен управител

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Кюстендил

още...

Областен управител

 

СФОРМИРАНИ КОМИСИИ

НАИМЕНОВАНИЕ                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ

Областна епизоотична комисия

още...

Зам-областен управител

Областна комисия „Военни паметници“

още...

Областен управител

Комисия по заетост към областния съвет за регионално развитие на област с административен център Кюстендил

още...

Областен управител

Постоянна комисия по заетост към областния съвет за развитие

още...

Областен управител

Комисия по чл. 7а от устройствения правилник на областните администрации

още...

Зам-областен управител

Комисия по наредба № 2 от 15.03.2002 г.

още...

Директор на дирекция „АКРРДС“