Автобиографична справка

Зам. Областни управители 


Катерина Янчева
Заместник областен управител
 

Родена на 01.10.1973 г. в град Сандански

    Завършила е Нов български университет-София, с придобита квалификация „Управленски умения“ през 2008г.; Колеж по телекомуникации и пощи-София, професионален бакалавър с направление „Администрация и управление“ през 2011г.; ЦПО към училище за бизнес компетенции ЕООД с придобита квалификация „Сътрудник в маркетингови дейности“ през 2011г.; Академия за общинска политика-„Стратегии за общинско развитие, публични интереси и политики, общинска собственост и местни финанси, устойчиво общинско развитие, прозрачност и откритост в работата на местната власт, европейските фондове и общините“ през 2013 г.; СА „Димитър Апостолов Ценов“  гр. Свищов през 2014 г.  магистър по специалност „Публична администрация“; АДИГ ГРУП ООД – „Професионално обучение“ през 2015 г.

       През 2006-2009 г. работи като „Касиер“ в „Български пощи“ ЕАД-Кюстендил.
От 2009 до настоящия момент, заема длъжност „Експерт, европейска интеграция“ като сътрудник на Илияна Йотова-член на Европейския парламент.
       Владее английски и руски език.
Назначена за Заместник областен управител със Заповед №КВ-136/16.02.2017 година на Министър-председателят  на Р България.
 
Контакти:
Тел.: (+359) 78 550 650
Факс: (+359) 78 550 690
 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

инж. Людмил Василев Стоянов
Заместник областен управител област Кюстендил

Роден на 11.12.1960г.

 
Притежава висше техническо образование, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, магистър, придобито във ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов“ гр. София (1979г.-1984г.)
 
Професионален опит в изграждане на обекти в областта на териториалната инфраструктура, промишлени, жилищни сгради и търговски обекти, контрол по строителство и издаване на административни актове по ЗУТ, упражняването на строителен надзор, експертно участие в държавни и общински органи,  подготовка на проектни предложения по различни програми.
 
 
Трудов стаж
За периода от:
1984-1994 г.
Работи в системата на  ГУСВ, като участва в управлението на екипи за реализацията на различни структуроопределящи обекти.
1994-1998г. 
Работи в частния строителен бизнес. Ръководи изграждането на частни, производствени, жилищни и търговски обекти на територията на гр. Кюстендил.
1999-2004г.
Работи като Началник сектор „ОД“ в РДНСК гр. Кюстендил.
2004-2008г. 
Работи като Началник отдел „Териториално инфраструктура и благоустройство“ на община Кюстендил
2009-2013г.
Упражнява строителен надзор и консултантска дейност в „Армоконсулт 2000“ ООД гр. София
От 2013г. – до 17.02.2017г.
Работи като ст.експерт „КС“ при Община Невестино.
Назначен за Заместник областен управител със Заповед №КВ-135/16.02.2017 година на Министър-председателят  на Р България.
 
Контакти:
Тел.: (+359) 78 550 650
Факс: (+359) 78 550 690
 
e-mail:l Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.