Бюлетините за предстоящите избори са доставени в Областна администрация - Кюстендил

Днес в Областна администрация - Кюстендил бяха доставени 149 хиляди бюлетини за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 6 ноември 2016 година. Представители на администрацията и на Районната избирателна комисия приеха бюлетините от печатницата в гр. София.

Предстои бюлетините да бъдат разпределени и раздадени на общините в област Кюстендил, заедно с всички изборни книжа. До тогава те ще бъдат съхранявани в сградата на Областна администрация – Кюстендил в специални помещения, охранявани от представители на Министерството на вътрешните работи.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г.

 

 

Информационен лист

 

Национален Референдум – 2016 г.

 

На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с "Да" или с "Не" в отговор на следнитевъпроси:

 
 
1.Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
 
2.Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?
 
3.Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Референдумът е форма на пряка демокрация, чрез която българският народ като суверен се произнася по въпроси с национално значение, поставени в дневния ред на обществото. Настоящият референдум поставя на вниманието на българските граждани три въпроса, свързани с промени в правила, засягащи обществено значими теми.

Мотивът за провеждане на референдум за въвеждането на мажоритарната избирателна система с абсолютно мнозинство, в два тура предполага реална възможност за оценка на качествата и достойнствата на кандидатите и за избор на личности. Избраният кандидат би могъл да придобие по-голяма представителност, защото над 50% от избирателите, гласували в съответния едномандатен избирателен район, ще стоят зад неговото избиране. Очакването е това да мотивира ангажираност на всеки народен представител към неговите избиратели и регионалните актуални проблеми и особености.

Въвеждането на задължителното гласуване е следващият въпрос от референдума. Мотивът е, че по-големият брой избиратели, упражняващи конституционното си право на глас, ще засили демократичната легитимност на референдумите и изборните резултати, а оттам и авторитета на решенията и институциите. Задължителното гласуване би могло да бъде едно от ефективните средства за неутрализиране, намаляване и елиминиране на негативните и порочни практики на корпоративния, контролирания, манипулирания и купения вот.

Третият въпрос се отнася до намаляването на годишната държавна субсидия на един лев за един получен глас. В резултат на намаляването на държавните субсидии за партиите се дава възможност да бъдат спестени бюджетни ресурси, които впоследствие биха могли да бъдат насочени към други сфери, като здравеопазване, образование1 както и за решаването на други социални въпроси.

 

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

 

Време и мястоза произвеждане на референдума:

 

- Референдумът ще се проведе 6 ноември 2016 г. (неделя) заедно с изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

- Денят за гласуване в страната започва в 7,00 ч. и приключва в 20,00 ч., а извън страната започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.

- Когато в 20,00 ч. пред помещението за гласуване има негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите гласоподаватели предават документите си за самоличност на комисията и се допускат до гласуване след 20,00 ч., но не по-късно от 21,00 ч.

- Гласуването се провежда в избирателните секции, в които ще се гласува за президент и вицепрезидент на Република България.

 

Ред за произвеждане на референдума:

 

- Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 8 август 2016 г.

- Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители.

- Гласуването се извършва с бяла бюлетина. Бюлетината за произвеждане на референдума съдържа трите въпроса и възможните отговори – "Да" и "Не", изписани с еднакъв шрифт срещу всеки един от въпросите.

- Гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси, включени в бюлетината за референдума.

- Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак "Х" или "V" избрания от него отговор "Да" или "Не" за съответния въпрос.

- Вотът с "Да" означава, че гласуващият подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.

- Вотът с „Не“ означава, че гласуващият не подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.

- Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него отговор "Да" или "Не", излиза от кабината и пуска плика в избирателната кутия.

 

 

 

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА РИК КЮСТЕНДИЛ

Областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев проведе планираните консултации за състава на Районната избирателна комисия в Кюстендил с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то народно Събрание за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Републиката и Национален референдум на 06.11.2016г.

Упълномощени представители на партиите и коалициите представиха своите писмени предложения за състав на РИК с 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите според Решение на ЦИК от 26.08.2016 г., а именно: ПП “ГЕРБ” - 4, Коалиция „БСП лява България” - 2, партия „ДПС” – 2, коалиция „Реформаторски блок“ – 1, коалиция „Патриотичен фронт“ – 1, коалиция „България без цензура“ – 1, партия „Атака” – 1 и коалиция „АБВ“ – 1.

Областният управител прекрати консултациите, тъй като представителите на ПП „ГЕРБ“ и Коалиция „БСП лява България“ не постигнаха консенсус за председателското място. Предложения за заместник-председатели на РИК бе отправено от коалиция „Реформаторски блок“ и партия „ДПС“, а за секретар бе дадено предложение от партия „Атака“.

Протоколът от проведените консултации ще бъде изпратен от областния управител до Централната избирателна комисия, която със свое Решение в срок до 16 септември 2016 г. ще определи състава на РИК Кюстендил.