ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА“

w Оттук можете да изтеглите: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ „ПРОФИЛ Н А КУПУВАЧА“ 

Заповед № РД-06-15/14.01.2015 г. за изменение на Вътрешни правила за поддържане на "Профил на купувача" на Областна администрация гр. Кюстендил