Туризъм

jpg

Територията на Кюстендилска област с географското си положение, природни дадености, специфичното културно-историческо наследство и с развитието  на европейските транспортни коридори Е-4 и Е-8, е изключително подходяща за туризъм. Великолепното съчетание от благоприятен климат, минерални води, екологично чиста, богата на природни забележителности среда и уникални паметници на културата характеризират Кюстендил и региона като “златна мина “ за развитие на комплексен туризъм: Спа, Балнеологичен, Културен, Планински, Ловен,  Зимен, Селски и др. форми на туризъм.

Балнеологичен туризъм

На територията на Кюстендилска област има топли минерални извори, които в съчетание с рехабилитационните центрове биха могли да бъдат оползотворявани от туристическа гледна точка. Наличието на геотермални води непосредствено в обекти–паметници на културата и в зони с концентрация на културно–историческо наследство е потенциал за развиване на балнеоложки туризъм .
Основен структурообразуващ фактор за развитието на областа през вековете са топлите минерални извори, чиито лечебни свойства са допринесли за известността на града през вековете и сега. Днес в санаториумите на града са разкрити кабинети за лечение на артроревматични заболявания, гинекологични заболявания с лекуване на стерилитет у жената, неврологични и кожни заболявания, отравяния и др. Лековитата минерална вода, заедно с добрите климатични условия, красивата природа и богатата културна традиция, създават отлични условия за пълноценен отдих за българските и чуждестранни туристи и гости на региона.

Химичен състав на водата: Баров


bmpСамият град Кюстендил има около 40 топли извора с температура от 50 до 74°C и с хубава студена вода за пиене.

По състава си водата на Кюстендилските минерални топли бани е сярна и  съдържа главно Sulfure de Sodium и Hyposulfite de Sodium и се приближава до френските минерални бани в Пиренейските планини, а именно: Eaux le Bonnes, Bagneres de Luchon, Bagneres de Luchon, Bareges et cauterets.

За първи път резултат от химичният анализ на водата е направен в Ecole Nationale des Mines в Париж под ръководството на Директора E. Chesneaum, от химик – минен инженер на два от по-големите извора Bouchard.

Минералната вода от многото източниците има почти постоянно химично съдържание и температура. Тя е чиста, безцветна, с приятен вкус и лек мирис на водороден сулфид. Водата е с лека концентрация на минерали, гореща е и съдържа сулфиди, силиций, хлор и натриеви  сулфати, с дебит 2.400 л/м. Лечебните и профилактичните й качества се дължат главно на сулфидите, високата температура, хипотоничния  ефект, леката  минерализация и относително високото съдържание на флуор. Благодарение на нейните натриеви,  магнезиеви сулфати и бикарбонати тя отчасти е разслабителна и указва чудесно ползотворно действие върху хора  страдащи от стомашни болести, също може да се употребява за инхалации за разни дихателни болести. Освен за бани минералната вода изстудена може да се ползва и за пиене.

Културен туризъм

Понастоящем, съгласно утвърдения и обнародван регистър на региона, със статут “на паметници на културата”  са защитени 1052 индивидуални и групови паметника. От тях : паметници със световно значение-1, национално значение- 35,паметници на културата от местно значение-218,  в ансамбъл –776, за сведение-22. От тях 194 са археологически, 710 архитектурни, 54 исторически и 94 художествени.jpg

 На територията на региона се намира културно –историческия паметник със световно значение Рилска света обител, гр. Рила-Рилски манастир,обявен за Паметник на културата от световно значение/ VІІ редовна сесия на Комитета за световно наследство- Флоренция, 5-9.ХІІ.1983г).

.jpg

Манастирът е разположен  в уникалната природна среда на Национален парк Рила, Природен резерват “Риломанастирска гора”, Природен парк “Рилски манастир” и  в близост до Национален парк “Пирин”- обект на световното природно наследство / обявен. 1983 г. /. На територията на областта се намират и 35 уникални паметника на античното, средновековно и възрожденско изкуство и култура, неразделна част от националното и световно културно наследство, обявени за паметници с национално значение.

В Кюстендилска област се намират 1052 паметника на културата, като повечето от половината са съсредоточени в община Кюстендил. Благоприятно е съчетанието на природните забележителности и културно-историческото наследство на района на Кюстендил, поречието на р. Струма и планината Осогово. Община Кюстендил притежава изключително богато културно–историческо наследство с най–широк спектър от историческа периодика и много високи стойности като качествена характеристика. Архитектурен и археологически резерват “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”, обявен на 21.02.1977 г., с решение №17 на МС и многобройните, единични паметници на културата от Възраждането обогатяват съкровищницата на културното наследство.jpg

Културно–туристически маршрут “Кюстендилски регион – средище на древни култури” обхваща общо 14 паметника на културата с изключително висока научно – историческа и архитектурно художествена стойност от всички културно–исторически периоди в хронологичен интервал от VII хилядолетие пр. Хр. – XIX в. Маршрутът включва 4 от най–ярките и запазени антични паметници на Пауталия, разположени в границите на “Национален архитектурен и археологически резерват Пауталия – Велбъжд - Кюстендил”, Римски терми – ІІІ век, акропол на Пауталия- ІV век, антична и късно–антична крепост на хълма “Хисарлъка” /ІV – ХV век/, средновековна “Пиргова кула” /ХІV век/, джамия “Ахмед бей”/ 1575/, църквата “Св. Георги”– град Кюстендил /Х век/…..

jpg

Маршрутът е обезпечен със сравнителна добра туристическа и комуникационна инфраструктура. За обслужването е открит туристически информационен център в Кюстендил и информационни бюра в гр. Рила и гр. Сапарева баня. Изграждането на обща информационна мрежа обединява усилията за ефективно и пълноценно провеждане на рекламна кампания и съвременно информационно осигуряване и отговаря на нуждите на местната общност и потенциалните туристи.

С реализирането на проекта на община Кюстендил и фирма “Хигия” по Програма ФАР BG 0202.01 за реставрация на културния паметник “Дервиш баня” се възстанови още един емблематичен за града туристически обект. В приоритетите на общината и ревитализацията на сградата и нейната градоустройствена адаптация, в рамките на площадното пространство.

Архитектурните, археологическите паметници и музейните експозиции са репери на културната памет на древния град и неговата градска територия.

Планински туризъм

В региона планинският туризъм е представен от маршрутно-познавателния туризъм  като отлични възможности за него предлагат добре обозначените маршрути в Рила и Осогово, водещи до добре известни национални обекти.jpg

Релефът на Осоговска планина е удобен за пешеходен туризъм. До сърцето на планината, района около х. Осогово, местностите Три буки и Мандрата, където са основните туристически обекти се достига за 20 минути (21 км) по удобен и предлагащ живописни изгледи асфалтов път. Наред с маркираните и използвани туристически маршрути от с. Богослов до х. Иглика и от х. Осогово до вр. Руен, има възможности за разработване на различни по продължителност и трудност екомаршрути, които преминават през територии със значително видово разнообразие, включително редки, защитени и застрашени видове, ендемити, реликти и лечебни растения. Като регион с бивш статут на гранична зона и силно обезлюдяване има сравнително добро равнище на опазване на биоразнообразието. В планината има 11 маркирани от БТС туристически маршрута.

.jpg

       Стръмните склонове на Кабулския дял на Северозападна Рила, дълбоко врязаните    долини на р. Джерман и р. Горица, циркусите на Седемте рилски  езера, предлагат маршрути за излети и екскурзии. В близост до гр. Сапарева баня е курорта Паничище. Разположен е в северозападната част на Рила при надморска височина 1350-1450 м. 

       Тук се намира най-ниското и единствено безотточно езеро в Рила, което е своеобразен природен феномен. Паничище е изходен пункт на туристически маршрути към високопланинската част на Рила. В тази част на парка минава и Европейски туристически маршрут Е-4, свързващ западната част Пиренейския полуостров - Португалия и южната част на Балканския полуостров – Гърция.
    Добри условия за планински туризъм има в част на Мальовишкия дял на Рила планина, ПП «Рилски манастир», хижа «Рибни езера».
        Природни условия за развитие на туризма има в Дупнишката част на Рила, но все още няма развита съвременна туристическа инфраструктура.