Oblasten upravitel Viktor Qnev1

На днешната дата се навършват 182 години от рождението на Апостола на свободата – Васил Левски!
Една от най-светлите личности в нашата история – държавник, революционер, герой и духовно лице в най-чистия смисъл на думата. Пример за всички нас и икона на българската свобода!
Дълбок поклон!

Виктор Янев, 
Областен управител на Кюстендил

 

 

З Д Р А В Е Й Т Е!

Мисия на Областна администрация Кюстендил:
Да провежда националната политика на изпълнителната власт на териториално ниво при спазване върховенството на закона и съдейства за оптимизиране дейността на териториалните звена на изпълнителната власт, създавайки условия за развитие на региона и икономическия му растеж чрез ефективно и прозрачно усвояване на европейски средства.

Визия на Областна администрация Кюстендил:
Утвърждаване на модернизирана и прозрачна администрация, ориентирана към резултати, насочена към честно и отговорно управление.

 

 

Анонимна анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна администрация Кюстендил:


rsz anonimna anketa logo

Благодарим Ви за отделеното време!

Вашето мнение е важно за нас!

Областна администрация Кюстендил

 

 

 

 

Печат