Статии

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ДИРЕКЦИЯ (БЮРО ПО ТРУДА КЮСТЕНДИЛ)

 

 

БЮЛЕТИН НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

към28.02.2011

   

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 
1  Главен счетоводител Висше, компютър, 4 часа
1  Кредитен експерт Висше, икономическо
1  Магистър фармацевт Висше,фармация
1  Медицинска сестра Висше,средно специално
1  Учител по информатика Висше,информатика,почасово
1  Учител по физика и астрономия Висше,физика,почасово
   
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО  И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ     
 
 
1  Технолог Средно специално, технология на облеклото
1  Автоелектротехник Средно,опит
1  Автомонтьор Основно
1  Работник автомивка Основно
1  Бригадир Средно, опит
4  Шивачки Основно, опит
1  Животновъд Основно,опит