Областният управител обяви конкурс за есе

on .

Областният управител Иван Каракашки обявява сред учениците от област Кюстендил конкурс за есе под наслов  „КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ.  Поводът е  16 април, Денят на Българската Конституция.  

 
Областният управител  организира конкурс за есе под надслов „Конституцията на Република България-права и отговорности” за младежи от 14 до 18 г. Ежегодният конкурс е по повод Деня на Конституцията-16 април. За всички участници е предвидено посещение в парламента. А ето какви са изискванията към участниците: Да са на възраст между 14 -18-годишна възраст. Темата на конкурсното есе за 2014 г. е „Моето най-ценно конституционно право“. Есетата трябва да са до три страници формат А4, шрифт Times New Roman, 12. Преди началото на текста се изписва името на автора, адрес и възраст.
 
Краен срок за изпращане на есетата – 10.04.2014 г. на адреса на Областна администрация Кюстендил: улица „Демокрация“ 44.

Областният управител проведе работна среща с ръководителите на териториалните звена на изпълнителната власт, кметове на общини и бизнес

on .

По инициатива на областният управител Иван Каракашки днес се проведе работна среща с ръководителите на териториалните звена на изпълнителната власт, кметове на общини и бизнес. 
Темата на работната среща бе представяне на доклади за дейността на териториалните звена за 2013 година, както и набелязани мерки за намаляване на безработицата, подобряване на бизнес климата и стимулиране на икономиката в региона.
Важни стъпки за развитието на региона са подпомагането на бизнеса, привличане на инвестиции и усвояване на Европейски средства, каза областният управител при откриването на работната среща. Той представи както мерките на правителството, така и дейността на Областна администрация в тази насока.
"Сред мерките по които работи Областна администрация е програмата за управление на държавната собственост, където са набелязани  около 50 обекта, част от които се продават чрез обяви, а за други търсим инвеститори. Активизирахме работата на  Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията, защото  за развитието на бизнеса е необходимо именно намаляването на корупцията. Друг съвет, който функционира от няколко месеца е Съвета по икономика, инвестиции и интегрирано развитие. В рамките на два месеца ще бъде изготвена и Областна  Стратегията за развитие на земеделието. Проблем обаче е, че голяма част от общините не са готови със своите стратегии", заяви областният управител Иван Каракашки. 

Областният управител посрещна ученици от Езикова Гимназия в кабинета си

on .

Учениците от клуб "История на българските институции" от ЕГ "Д-р Петър Берон" Кюстендил посетиха областна управа и разговаряха с областния управител  Иван Каракашки.
 
Посещението бе във връзка с изпълнението на проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти", който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси". Учениците от първо лице  имаха възможността да научат повече за дейността на областния управител и ръководената от него администрация.
В хода на разговора   областния управител Иван Каракашки разказа  за административното деление на областта, важните исторически и природни забележителности, както и за по-значимите проекти, който предстои да бъдат изпълнявани в региона.  
Представи и основните приоритети в работата на администрацията, който  са свързани с развитието на социалната, образователната,културната и пътната инфраструктура. Пред бъдещите студенти Иван Каракашки  очерта и основните сектори, които допринасят най-много за това Кюстендил и региона да са добро място за правене на бизнес

Четвърта партньорска среща по проект SIVA

on .

На 27 и 28 февруари 2014г. в град Кампобасо (Италия) се проведе четвърта партньорска среща по проект SEE/D/0089/3.2/X  - SIVA: „За подобряване на виртуалната достъпност чрез съвременни инициативи за улесняване и внедряване на широколентови мрежи“ – по Оперативна Програма за Транснационално Сътрудничество Югоизточна Европа.
В рамките на срещата представителите на Областна администрация Кюстендил осъществиха контакт с представителите на водещия партньор по проекта (Регионална Асоциация на Местните Правителства на Югозападна Македония), както и с представителите на останалите присъствали партньори: Регион Молизе (Италия), Университет Патрас (Гърция), Виенски Технологичен Университет (Австрия), Люблянски Унивеситет (Словения), Община Бургас, Децентрализирана администрация на Крит (Гърция), Младежка Фондация за Предприемачески Услуги (Македония) и ТЕКЛА (Италия).

В Лайпциг, Германия бе представена Платформа за маркетинг на дестинацията за Регион Кюстендил

on .

На 10-ти и 11-ти февруари в Лайпциг (Германия) беше проведена финалната среща по проект „Гроу Мобайл - Прилагане на иновативни мобилни приложения за стимулиране развитието на иновативните услуги  в туристическия сектор" SI2.615865-1/G/ENT/CIP/11/C/N01C03. Водещият партньор Ауфбауверк, Лайпциг (Aufbauwerk) беше домакин на срещата, която се радваше на значим обществен и медиен интерес. Бяха представени постигнатите резултати от партньорите в инициативата (Областна администрация Кюстендил и Община Варна от България, Дармщадт и Лайпциг от Германия и Меджимурие - Хърватска), както и следващите стъпки за доразвиване на инициативата за промотиране на туризма в тези региони.
 

ИНФОРМАЦИНЕН БЮЛЕТИН №2

on .

През първите 6 месеца от реализацията на проекта „Областна администрация Кюстендил – компетентност, ефективност и ефикасност“  служителите на областна администрация Кюстендил са преминали успешно през специализирани обучения в Института по публична администрация гр.София, удостоверено чрез 42 броя сертификата, в областите на:
- Управленски умения в администрацията
- Ефективни комуникации на държавната администрация
- Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията.
 

ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПА ПО ПРОЕКТ СЕКОВИА

on .

 През месец април 2014 г. в гр.Рим, Италия  ще се проведе четвърта работна среща на екипа и Управителния комитет по проект СЕКОВИА ,,Съвместно разработване на общо усъвършенствани решения за виртуална достъпност в подкрепа на обществените услуги в Югоизточна Европа“ SEE/D/0094/3.2/X-SECOVIA.

На срещата ще бъдат обсъдени всички предстоящи събития и текущи задачи в рамките на четвърти отчетен период както и реализираните дейности до момента. 
В работната среща ще вземат участие представители на Областна администрация Кюстендил и партньорите по проекта от Австрия, Босна и Херцеговина, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения и Република Македония.