Отчет за осъществения от Областния управител контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети през 2013.

on .

 

За периода от януари 2013 година до настоящия момент  е извършена проверка за законосъобразност на 1436 броя решения, приети на проведени заседания на общинските съвети.
 
 
За същия период са върнати за ново обсъждане като незаконосъобразни общо 31 броя решения, като 29 броя от решенията са преразгледани от съответните общински съвети. 
 
Конкретно за Дупница, са върнати общо 5 решения, 2 са преразглеждани в срок и отменени и 3 решения са оспорени като незаконосъобразни пред Административен съд Кюстендил. 
 

Учреди се Обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано развитие

on .

 

Мария Чочова: Основна функция на съвета е бизнесът да има възможност да дава  предложения, консултиране и инициативи, както и участие във формирането на политиката в региона.
 
Областният управител Иван Каракашки бе избран за председател на новосформираният Обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано развитие на Област Кюстендил. Днес  се проведе първото заседание в Областна администрация
 Двама бяха избрани за заместник  председатели –заместник - областният управител Любомир Васев, а от средите на бизнеса Йордан Беловодски. За организационен секретар бе определен Ясен Плачков, експерт в  областна администрация.
"Този съвет е отворена структура, в която могат да се включат още представители на бизнеса. Неговата функция е да се направи възможност за даване на предложения, консултиране и инициативи от страна на бизнеса и участие му във формирането на политиката в региона. Също така местният бизнес ще има и по директен контакт с областният управител", заяви зам.- областният управител Мария Чочова.

Областният управител Иван Каракашки откри Национален информационен ден

on .


Областният управител Иван Каракашки  откри Национален информационен ден по проект „СЕКОВИА", на тема „Облачните технологии - реалност или бъдеще". 
"Това са авангардни технологии, които са бъдещето. Целта е да се обединят всички държавните структури на местно ниво и да се подобри обслужването на хората. Необходимо е да се разшири обхвата на предлаганите електронни услуги. След това да се постигне обединение и на европейско ниво. В този проект участват 13 държави", обяви по време на откриването на срещата областният управител. Срещата премина под изключително голям интерес, присъстваха над 50 участника, представители на IT сектора в Югозападна България, както и представители на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

Областният управител Иван Каракашки откри заседание на Асоциацията по ВиК-Кюстендил

on .

Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Кюстендил откри днес областния управител Иван Каракашки, който обяви, че  заседанието има кворум и може да приема решения, защото присъстват 384 от акционерите. Той, като представител на държавата гласува с 35%, община Кюстендил с 46,86%, присъстваха и кметът на Трекляно Радко Петрунов с 0,32% и зам.-кметът на община Невестино Йордан Глогов с 1,64%.
 
Планът за територията обслужвана от „Кюстендилска вода" представи доц. Галя Бърдарска от консорциума, който го е изработил. Той е за период от 25 години, от 2014-2038 г.
Европейският съюз изисква всички страни- членки да имат Регионални генерални планове в сектора. Те са условие и за финансиране на проекти през следващия програмен период 2014-2020 година. 

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „GROW MOBILE“ СВЪРЗАНА С ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕСТИНАЦИЯТА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

on .


 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ, БЪЛГАРИЯ

27 НОЕМВРИ 2013 г.

Продължава изпълнението на дейностите по пилотния проект „Grow Mobile -  Прилагане на иновативни мобилни приложения за стимулиране развитието на иновативните услуги в сектора на туризма“ към Главна дирекция "Предприятия и промишленост" на Европейската комисия, в който Областна администрация Кюстендил участва като партньор.
На 27 ноември 2013 година в сградата на Областна администрация Кюстендил се проведе работна среща по проекта свързана с изграждането на система за управление и маркетиране на дестинацията - област Кюстендил. В срещата взеха участие проф. д-р. Волфганг Книйски - Председател на немската фирма-партньор Ини-Новейшън – (Дармщад, Германия), който представи дейностите и целите на „Grow Mobile”, както и постигнатите резултати до момента и бяха дефинирани последващите действия. В срещата взеха участие екипа на проекта от страна на Областна администрация Кюстендил, както и Областният управител г-н Иван Каракашки и Зам. Областният управител инж. Любомир Васев.

НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

on .

 

На 10 декември 2013 година Областна администрация Кюстендил организира Национален информационен ден по проект „СЕКОВИА“, на тема „Облачните технологии – реалност или бъдеще“.
Информационния ден ще се проведе в голямата зала в сградата на Областната администрация. В рамките на събитието ще бъде представен проектът – основните му цели, дейностите и очакваните резултати. Представител на Майкрософт България ще изнесе презентация на тема „ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЗЧИСЛЕНИЯТА В ОБЛАК“ ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ И РЕШЕНИЯ.

Института по земеделие ще поеме функцията да координира дейността на Регионалното звено

on .

 

Заместник областния управител Мария Чочова откри първото заседание на Експертната група за изграждане на Звеното за практическа подготовка на студенти

Дейността на Регионалното звено за практическа подготовка  за студенти в Кюстендил, ще бъде координирана от Института по земеделие, към Селскостопанска академия, стана ясно на  първото заседание на Експертната работна група, която отговаря за изграждането на Звеното за практическа подготовка,  за което бе подписан меморандум между 6 висши училища, Областна администрация Кюстендил и община Кюстендил.

Срещата бе ръководена заместник областния управител Мария Чочова и участваха  областният управител Иван Каракашки, заместник председателя на Народното събрание Мая Манолова,  заместник кметът Виктор Янев, представители на 6- те висши учебни заведения,  представители на на Министерство на образованието и Министерство на земеделието и инициативния комитет.