Мерките за намаляване на административната тежест достъпни за всеки в Интернет

on .

На страницата на Министерския съвет е публикуван списък с мерки за намаляване на административната тежест, които правителството предприема. 
Мерките, които правителството предприема за намаляване на бюрокрацията и административната тежест, от днес могат да се следят в страницата на Министерския съвет на Република България www.government.bg. В раздел „Документи“ е качен списъкът с мерките, които вече са в сила. Той ще се актуализира постоянно като към него ще се добавят всички нови решения за отпадане  и облекчаване на режими. 

ТРЕТА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „СЕКОВИА“

on .

В периода 30 - 31 октомври 2013 г. представители на Областна администрация Кюстендил взеха участие в третата работна среща по проект Сековиа “Съвместно разработване на общо усъвършенствани решения за виртуална достъпност в подкрепа на обществените услуги в Югоизточна Европа“.  Домакин на събитието бe  Националния технически университет в Атина, Гърция (ICCS).
В работната среща взеха участие и представители на останалите организации - партньори в проекта от Италия, Гърция, Австрия, Румъния, Словения, Унгария, Босна и Херцеговина и Македония. 
Акцентите в срещата бяха напредъка по проекта на техническо и финансово ниво, както и сравнителен анализ на показателите от трети отчетен период с първите два. Съгласувани и детайлно планирани бяха бъдещите действия и срокове свързани с изпълнението на дейностите в проекта. 

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАН КАРАКАШКИ ПРИЕ В КАБИНЕТА СИ МЕНИДЖЪРИ НА ЧЕЗ

on .

 

Областният управител Иван Каракашки и неговити заместниците Мария Чочова и Любомир Васев бяха домакини на среща с изпълнителния директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ Стефан Апостолов и отговорни за областта служители на ЧЕЗ.
 
 
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е завършила подготовката за посрещане на зимата в област Кюстендил. Това увери по време на срещата изпълнителният директор на дружеството, който представи новата организационна структура на „ЧЕЗ Разпределение България“. 
Двете страни се договориха да задълбочат сътрудничеството си и да подобрят комуникацията помежду си с цел повишаване на качеството на електрозахранването в областта. 

ИНФОРМАЦИНЕН БЮЛЕТИН №1

on .

Областна администрация Кюстендил е една от осемнадесетте областни администрации в Република България, които стартират изпълнението на своите проекти по Оперативна  програма „Административен капацитет“ – Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЩЕ ПОДПОМАГА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР В КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

on .

Продължава изпълнението на дейностите по пилотния проект към Главна дирекция "Предприятия и промишленост" на Европейската комисия - „Grow Mobile -  Прилагане на иновативни мобилни приложения и стимулиране развитието на иновационните услуги в сектора на туризма“, в който Областна администрация Кюстендил участва като партньор.
Предстои пилотното разработване на специализирана онлайн платформа и определени новаторски бизнес модели, които да бъдат реализирани в туристическия сектор в региона. Те ще бъдат в основата на инициативата за подобряване на средата за правене на бизнес в контекста на туризма и по-успешното промотиране на Област Кюстендил, като атрактивен туристически център.

Стратегия за съживяване на селското стопанство ще разработват в Областна управа

on .

 

Първото заседание на работната група гласувана на Областния съвет за развитие за разработване на областна стратегия за развитие на селското стопанство в областта, бе проведена днес в Областна администрация.
"Благодаря на Инициативния комитет, който даде тази идея, и се надявам да реализираме стратегията, не само на документ, а и защото селското стопанство тепърва трябва да намери приоритетно място в икономиката на страната ни. Показателен е размера на средства, които отделя ЕС за развитие на селското стопанство. Област Кюстендил има необходимите дадености", коментира при откриването на заседанието  заместник областния управител Мария Чочова. За председател бе избран  заместник областния управител Любомир Васев,  заместник – председатели: директорът на Института по земеделие проф. Димитър Домозетов и заместник  областният управител Мария Чочова, членове: представители на 9- те общини, Областна дирекция 

Трета работна среща по проект SIVA

on .

Представители на Областна администрация Кюстендил, в колаборация с Община Бургас,  взеха активно участие в Трета работна среща по проект „За подобряване на виртуалната достъпност чрез съвременни инициативи за улесняване и внедряване на широколентови мрежи (SIVA)" по Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа. Работната среща се проведе в Културен Център „Морско казино“, гр. Бургас на 8 и 9 Октомври 2013г. На първия ден от визитата бяха проследени постигнатите резултати по проекта, включващи различните проучвания осъществени до момента, както и беше изготвен план за предстоящите дейности.