В изпълнение на проект по ОПАК, договор № 12-22-11/14.07.13г. с име „Областна администрация Кюстендил – компетентност, ефективност и ефикасност“, Областният управител открива следната процедура за избор на изпълнители:

on .

В изпълнение на проект по ОПАК, договор № 12-22-11/14.07.13г. с име „Областна администрация Кюстендил – компетентност, ефективност и ефикасност“, Областният управител открива следната процедура за избор на изпълнители:

- Открита покана за избор на фирма за изпълнение на "Дейности по информация и публичност", с две обособени позиции - едната за изпълнение на предвидените услуги за осъществяването на информация и публичност по проекта с договор ОПАК и другата за публикации в местни и национални ежедневници на обявления, свързани с административните процедури и дейности на област Кюстендил.Поканата е публикувана в сайта на Агенция по обществени поръчки с уникален номер 9020525 и в секция "профил на купувача" в сайта на областната администрация. 

ЦЕНТЪР ЗА ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА СЪБИРА СТУДЕНТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В КЮСТЕНДИЛ

on .

 

Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, представители на местната власт и ректори подписаха меморандум за сътрудничество
 
 
Меморандум за създаване на Регионално координационно звено за практическа подготовка на студенти беше подписан в Кюстендил. Като исторически момент определи подписването му областния управител Иван Каракашки.
Подписи под документа положиха министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, областният управител Кюстендил Иван Каракашки, кметът на града Петър Паунов, председателят на Селскостопанската академия - доц. Христо Бозуков и ректорите на Аграрния университет – Пловдив - проф. Христина Янчева, на Лесотехническия университет - проф. Веселин Брезин, на Минно-геоложкия 

По покана на Областният управител Иван Каракашки министъра на инвестиционното проектиране проф. д-р арх. Иван Данов посети Кюстендил

on .

 

По покана на Областният управител Иван Каракашки  министъра на инвестиционното проектиране проф. д-р арх. Иван Данов посети Кюстендил на работна среща-дискусия в сградата на администрацията.  Дискусията протече с  представители на общините от региона, строители, архитекти и инженери  и бе открита от областният управител Иван Каракашки. Присъстваха още и заместник областните управители Мария Чочова и Любомир Васев.Заедно с министъра бяха и  неговите заместници Борислав Ангелов и Джейхан Ибрямов. По време на срещата министър Данов обяви, че един от приоритетите в работата на най-новото Министерство на инвестиционното проектиране е да възстанови проектантския и строителния бизнес.  Според него това е начинът да се вдигнат на крака малките и средните предприятия в сферата на строителството. По думите на Данов големите фирми в бранша са достатъчно мощни, като проблемите при тях са свързани с вземането на банкови гаранции,тъй като все още не са си извоювали позиции на надеждни партньори на по-голяма част от банките. Друга цел пред министерството е и възстановяването на предприятията за производство на строителни материали.

Областна администрация Кюстендил стартира изпълнението на Работни пакети IV и V по проект SECOVIA „Съвместно разработване на общо усъвършенствани решения за виртуална достъпност в подкрепа на обществените услуги в Югоизточна Европа“

on .

Областна администрация Кюстендил стартира изпълнението на Работни пакети IV и V по проект SECOVIA „Съвместно разработване на общо усъвършенствани решения за виртуална достъпност в подкрепа на обществените услуги в Югоизточна Европа“. Дейностите свързани с изпълнението на задачaта са следните:

„Анализ на юридическите изисквания и регулаторната рамка свързана с разгръщането и предоставянето на споделени интернет базирани платформи и приложения за дигитални обществени услуги на територията на Югоизточна Европа“  и „Анализ на юридическите изисквания и регулаторната рамка  свързана с разгръщането и предоставянето на виртуални публични IT инфраструктури и споделени компютърни ресурси в Югоизточна Европа“

Целта е да се разяснят юридическите и регулаторните мерки в различните държави от Югоизточна Европа, което ще допринесе за по-нататъшната транснационална колаборация на териториалните администрации с идеята за установяване на свързан интер-институционален PaaS/SaaS  и IaaS доставчици.

ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПА ПО ПРОЕКТ СЕКОВИА

on .

 

На 30 и 31 октомври в Атина, Гърция ще се проведе трета работна среща на Управителния комитет и екипа по проект СЕКОВИА „Съвместно разработване на общо усъвършенствани решения за виртуална достъпност в подкрепа на обществените услуги в Югоизточна Европа“ SEE/D/0094/3.2/X – SECOVIA.
В срещата ще вземат участие представители на Областна администрация Кюстендил, партньори по проекта заедно с още 9 държави от Югоизточна Европа.

В изпълнение на проект по ОПАК, договор № 12-22-11/14.07.13г. с име „Областна администрация Кюстендил – компетентност, ефективност и ефикасност“, Областният управител открива две процедури

on .

В изпълнение на проект по ОПАК, договор № 12-22-11/14.07.13г. с име „Областна администрация Кюстендил – компетентност, ефективност и ефикасност“, Областният управител открива две процедури за избор на изпълнители:

- Открита покана за избор на фирма за провеждане на обучение по английски език на служителите на областната администрация /Поканата е публикувана в сайта на Агенция по обществени поръчки с уникален номер 9020526 и в секция "профил на купувача" в сайта на областната администрация;
- Открита покана за избор на фирма за изпълнение на "Дейности по информация и публичност", с две обособени позиции - едната за изпълнение на предвидените услуги за осъществяването на информация и публичност по проекта с договор ОПАК и другата за публикации в местни и национални ежедневници на обявления, свързани с административните процедури и дейности на област Кюстендил.Поканата е публикувана в сайта на Агенция по обществени поръчки с уникален номер 9020525 и в секция "профил на купувача" в сайта на областната администрация.

Областният управител Иван Каракашки проведе среща с представители на Ротари клуб

on .

Областния управител Иван Каракашки и заместник областния управител Мария Чочова проведоха среща с Дистрикт Гуверньора за 2013 – 2014 г на Ротари клуб Валентин Стоянов.
 
 
На срещата присъстваха още  Асистент Дистрикт Гуверньора г-н Йонко Гергов и представители на Ротари клуб–Кюстендил. 
 
Областният управител запозна гостите с основните приоритети на
правителството в областта на социалната сфера, икономиката и усилията за облекчаване на бизнеса, както и с приетия с Решение на Министерски съвет първи пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест.