Работна група оглавена от Областният управител ще изготвя концепция за развитие на овощарството

on .

Да бъде създадена работна група под ръководството на Областният управител на Област Кюстендил, която да изготви цялостна концепция за развитието на овощарството, зеленчукопроизводството  и животновъдството на Кюстендилска област, поискаха на днешната среща с областният управител представители на инициативен комитет съставен от селскостопански специалисти.
 
 На работната среща присъстваха заместник областните управители Мария Чочова и Любомир Васев, както и главният секретар на областна администрация Невяна Йонова. Поканени бяха освен представителите от инициативния комитет и  специалисти от областна и общинска служба по „Земеделие“ Кюстендил, регионална служба растителна защита и Съвети в земеделието. 

Областният управител Иван Каракашки ще работи за максималното усвояване на Еврофондовете

on .

jpgОбластният управител Иван Каракашки проведе днес работна среща с екипа на Областен информационен център Кюстендил. Той  запозна присъстващите със  Споразумението за партньорство на правителството с   Европейската комисия.
         Споразумението за партньорство е основният стратегически документ на  България за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през периода 2014-2020 г. Документът ще бъде основата, на която ще се провеждат технически консултации с Европейската комисия. Областният управител каза, че в  споразумението са формулирани четири стратегически приоритета за финансиране и едно стратегическо териториално измерение.

Изготвени са проекти на Регионални планове на водоснабдяването и канализацията

on .

На  основание чл.198 от Закона за водите са изготвени проекти на Регионални планове (РГП) на водоснабдяването и канализацията (В и К) на следните обособени територии:

„Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД – град Дупница;
„Кюстендилска вода“ ЕООД – град Кюстендил;
„Водоснабдяване и канализация – Паничище“ ЕООД – град Сапарева баня

Проекти на Регионални планове на водоснабдяването и канализацията

on .

 Проекти на Регионални планове на водоснабдяването и канализацията

На  основание чл.198 от Закона за водите са изготвени проекти на Регионални планове (РГП) на водоснабдяването и канализацията (В и К) на следните обособени територии:-

„Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД – град Дупница;
„Кюстендилска вода“ ЕООД – град Кюстендил;
„Водоснабдяване и канализация – Паничище“ ЕООД – град Сапарева баня

ТЪРСИ СЕ: ОБЩО ЛОГО НА НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014-2020г.

on .

Решение за използване на общо лого на оперативните програми през следващия програмен период беше взето на заседание на Министерския съвет, проведено на 3 юли 2013 г. В тази връзка започна конкурс за общо лого и послание (слоган) на еврофондовете през периода 2014-2020 г.
Конкурсът е отворен и не поставя никакви ограничения за възраст, националност и професионален ценз. Всеки кандидат има право да представи само 1 предложение, с което да участва в конкурса. Предложенията трябва да бъдат авторски.

Логото и посланието следва да бъдат оформени като цялостна композиция. Проектите трябва да отговарят на следните изисквания:

-  да бъдат представени в една от следните програми за векторни графики: Corel Draw (с разширение *.cdr), версия 8.0 или по-висока; Adobe Illustrator (с разширение *.al или *.eps), версия CS или по-висока

Разкрита е процедура за приемане на военна служба със заповед на Министъра на отбраната на Република България

on .

Областен военен отдел гр. Кюстендил уведомява, че със заповед на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на военна служба във военните формирования от Сухопътни войски за лица завършили граждански средни или висши училища.
Вакантните длъжности са 370 бр. в гарнизоните: Карлово, Казанлък, Хасково, Стара Загора и Ямбол.
За повече информация се обръщайте към офис „Военен отчет“ – община Кюстендил на телефон 078/55-11-32 или Областен военен отдел – Кюстендил на телефон 078552063 с адрес бул. „Цар Освободител“ № 3
 

Областният управител Иван Каракашки ще проведе работна среща за подготовката на Национален скаутски лагер

on .

 

В периода от 24.08.2013 до 01.09.2013 година в близост до х. Иглика в Осоговската планина ще се проведе Национален скаутски лагер-„Иглика 2013“, на който се очаква да присъстват над сто и петдесет участника от цялата страна във възрастова група от 12 до 18 години.

По инициатива на Национална скаутска организация на България и Областна администрация Кюстендил, на 20.08.2013 година от 16.00 часа ще се проведе работна среща в кабинета на Областния управител, етаж 5.