23 решения на общински съвети са върнати от Областния управител

on .

23 броя решения на общински съвети  са върнати    от Областния  управител през  2013. За периода януари – 25 юни 2013г., Областният управител е извършил проверка за законосъобразност на  883 бр. решения приети на проведени заседания на общинските съвети.
За периода януари  -  25 юни  2013г., са върнати за ново обсъждане в общинските съвети като незаконосъобразни общо 23 бр. решения, като 16 от   решенията са  преразгледани    от  съответните общински съвети.
За 3 бр. решения тече срок за преразглеждане,    
ОбС Трекляно -1 бр е отменено., ОбС Кюстендил – 3 бр решения,
1 решение  от тези 23 е Оспорено пред Административен съд – това е  Решение № 89 на ОбС  Дупница, поради противоречието му с чл.37п от ЗСПЗЗ / наем пасище 10 год., вместо 5 год./ Същото е преразгледано от ОбС Дупница след срока за оспорване и поради преразглеждането му съобразно указанията на Областния управител Административен съд Кюстендил е прекратил производството по делото.

Областният управител на Област Кюстендил на основание чл.39, ал.1, изр.2, предл.2 от Закона за държавната собственост открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти с Решение № 362 на Министерски съвет от 12.06.2013 г. за изграждане на

on .

Областният управител на Област Кюстендил на основание чл.39, ал.1, изр.2, предл.2  от Закона за държавната собственост открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти с  Решение № 362 на Министерски съвет от 12.06.2013 г. за изграждане на обект: АМ “Струма”  Лот 2 „Дупница-Благоевград”, от км 322+000 до км 359+483,52 на територията на област Кюстендил.

За улеснение на гражданите, експерти от Областна администрация Кюстендил ще приемат на място в общините Бобов дол, Дупница, Бобошево и Кочериново заявления за изплащане на обезщетения на граждани по отчуждени имоти, по график:

Информационен бюлетин за напредъка по изпълнението на европейски партньорски проект Grow Mobile -Прилагане на иновативни мобилни приложения, стимулиране на развитието на иновационните услуги в сектора на туризма

on .

jpg

 

Информационен бюлетин
За напредъка по изпълнението на европейски партньорски проект
Grow Mobile – Прилагане на иновативни мобилни приложения, стимулиране на развитието на иновационните услуги в сектора на туризма, 

с партньори от България - Областна администрация Кюстендил и Община Варна, от Германия – Агенция за съвместни проекти  Aufbauwerk GmbH, гр. Лайпциг, регион Саксония и международна бизнес-консултантска компания INI-NOVATION GmbH, гр. Дармщадт, регион Хесен  и от Хърватска – Агенция за регионално развитие REDEA, регион Меджимурие, гр. Чаковец.