Областният управител уважи откриването на бюст-паметник на Апостола в Сапарева баня

on .

Областният управител на област Кюстендил Виктор Янев присъства на откриването на новоизградения бюст-паметник на Васил Левски в Сапарева баня. Придружен от главният секретар на Областна администрация – Кюстендил Гергана Михайлова, губернаторът положи цветя пред паметника на Апостола, който е позициониран пред в градинката пред Общинска администрация – Сапарева баня.

Гости на официалното откриване бяха и народният представител Кирил Калфин и председателят на ОбС - Кюстендил Михаела Крумова. Събитието уважиха още зам.-кметовете на Община Дупница Крум Милев и Красимир Георгиев, началниците на РУ - Дупница и ПУ - Сапарева баня, гл. инспектор Борислав Динев и ст. инспектор Крум Иванов, както и общинските съветници от ОбС - Сапарева баня.

Автор на бюст-паметника е Иван Петров, а средствата, изразходвани за изграждането му са малко над 10 000 лв. В продължение на половин година течеше благотворителна кампания за набиране на средства, която бе подкрепена от различни организации и десетки граждани на Сапарева баня и областта. На 3 март бе направена и първата копка. Отбелязването на 179-годишнината от рождението на Левски и откриването на неговия монумент започна с рецитиране на стихотворение от 4-годишната Мария Йовичина от с. Овчарци. След което паметникът бе осветен от отец Георги Марков, а тържествената част завърши с поднасянето на цветя от представители на различни институции и граждани. 

Областният управител Виктор Янев се включи в честването на 179-годишнината от рождението на Васил Левски

on .

На днешната дата се навършват 179 години от рождението на Апостола на свободата – Васил Левски. На неговия бюст-паметник в град Кюстендил цветя положи областният управител Виктор Янев, заедно със своя заместник Силвия Велкова. За да отдадат почит към паметното дело на Апостола присъстваха кметът на Община Кюстендил Петър Паунов, председателят на Общински съвет – Кюстендил Михаела Крумова, представители на политически и неправителствени организации, училища и десетки граждани. Те сведоха глави в едноминутно мълчание, след като бе прочетено тържествено слово за житейския път и патриотичната саможертва на Васил Левски. 

Областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев проведе изнесен приемен ден за граждани в гр. Бобошево

on .

Областният управител Виктор Янев проведе изнесен приемен ден в читалище „Лоза“, гр. Бобошево, където жителите на Общината имаха възможност да отправят своите въпроси и поставят актуални проблеми към Областния управител и неговия екип от експерти, както и да получат административно съдействие и разяснения.

Сред въпросите, с които местните жители запознаха областния управител бе проблемът с честите прекъсвания на електрозахранването в общината и необходимостта от предприемане на действия от страна ЧЕЗ, за което гражданите потърсиха съдействие. Друг проблем, за който жителите апелираха е искане за поставяне на съоръжения, които да ограничат скоростта на движение по главен път Е79 в района на с. Усойка. На вниманието на областния управител бе поставен и проблемът със зачестилите ПТП-та при моста над р. Струма и бе изложено като необходимо да се постави светофарна уредба за регулиране на движението.

По време на изнесения приемен ден, жители на с. Усойка обърнаха внимание и на възникнали аварии на ВиК мрежата като поставиха акцент върху необходимостта от подмяна на стари етернитови тръби в селото. Въпроси във връзка с възможности за реконструкция и поддръжка на пътищата от четвъртокласната пътна мрежа на Община Бобошево също бяха сред темите, интересуващи жителите.

След срещата с гражданите, областният управител и неговият екип обсъдиха с общинското ръководство в Бобошево възможностите и набелязаха конкретни мерки за разрешаване на проблемите, които бяха поставените на приемния ден.

Срещата на областния управител с гражданите е част от планираните изнесени приемни дни, които ще се провеждат всеки месец в общините от Кюстендилска област извън областния център. Целта на тези изнесени приемни е да се даде възможност на гражданите от по-отдалечените населени места да запознаят областния управител със своите проблеми и да им се окаже необходимото съдействие, като се осигури пряк контакт с експерти от администрацията.

Всеки вторник областният управител провежда приемни дни в Областна администрация – Кюстендил, а организацията и графикът за планираните срещи с граждани по места се съгласуват с кметовете на съответните общини.

Търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие следва да представят своя годишен финансов отчет пред Комисията по финансов надзор

on .

Със Закона за изменение и допълнение на ЗППЦК, публикуван в ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г. се създаде нова разпоредба, съгласно която разпоредбите на глава шеста „а“ „Разкриване на информация“ от ЗППЦК се прилагат за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговските закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, като в ал. 2 на същата норма са посочени и съответните изключения.

С оглед упражняване на надзорните правомощия на КФН, е необходимо своевременно определяне на кръга от лица, по отношение на които са възникнали горепосочените задължения. Значимостта на обществените отношения, които ще бъдат регулирани, посредством разпоредбите на ЗППЦК, изискват предприемане на тези действия, с оглед уведомяване на лицата и ефективното осъществяване на надзор. В тази връзка и на основание чл. 18, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор е необходимо своевременно изясняване на лицата, за които влизат в сила гореспоменатите разпоредби като възникнало задължение на задължение за разкриване на информация пред КФН и пред обществеността, а именно търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала, които отговарят на поне два от следните критерии, посочени в ал. 2 от ДР на ЗППЦК:

- Средна численост на персонала за годината – над 10 човека;

- Балансова стойност на активите към 31.12.2015 г. - над 700 000 лв;

- Нетни приходи от продажби за годината – над 300 000 лв.

Предвид  предстоящото разкриване на шестмесечния финансов отчет за 2016 г. до 01.08.2016 г. данните трябва да бъдат предоставени незабавно към Комисията на електронен носител, съдържащи идентификация на лицата - наименования и ЕИК по БУЛСТАТ.

 

Областният управител Виктор Янев откри и ръководи заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион

on .

В два поредни дни се проведе съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападния регион.

Заседанието, което се състоя в парк – хотел „Кюстендил“ бе председателствано от областния управител на област Кюстендил Виктор Янев. Присъстваха неговият заместник Радослава Чеканска, както и главният секретар на Областна администрация – Кюстендил Гергана Михайлова. В срещата участие взеха и областните управители на Перник, Благоевград и София област,  кметовете на Общините Кюстендил и Дупница, представители на министерствата по здравеопазване, образование и наука,  на културата и на регионалното развитие и благоустройство.

На заседанието бяха дадени разяснения относно поддържането на хигиенни норми в басейните и водните съоръжения, в които се използва минерална вода, което бе решено на предходното заседание на РСР на ЮЗР.

Представен бе и новият Закон за предучилищното и училищното образование, който ще влезе в сила от първи август тази година.

Сред темите, заложени в дневния ред бяха и възможностите за финансиране на общински и регионални културни институти, регионални културни дейности и прояви.

Членовете на РС разгледаха и Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападния регион (2014 – 2020) за 2015 г. Информация от проведените през първото полугодие на 2016 година Комитети на наблюдение на програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 също бе докладвана на срещата. В качеството си на председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район, областният управител Виктор Янев запозна членовете с предложенията за засилване ролята на РСР в процеса на осъществяване на регионална координация и наблюдение на изпълнението на тези програми.

Зам.-областният управител Силвия Велкова присъства на откриването на Международният фолклорен конкурс "Пауталия" 2016 в Кюстендил

on .

Международният фолклорен фестивал "Пауталия" 2016 бе открит тържествено в Кюстендил. Старта на десетото издане на конкурса бе даден на площад "Велбъжд", а официален гост от страна на Областна администрация - Кюстендил бе зам.-областният управител Силвия Велкова. За да уважат откриването на този ембламатичен за региона конкурс присъстваха и заместник-кметовете на Община Кюстендил Росица Плачкова и Светослав Василев. Чуждестранен гост бе кметът на гр. Клинци, област Брянск, Русия Сергей Евтеев, който поздрави организаторите. Своите поздравления от сцената и пожелания за успех на участниците отправи и председателят на Читалище "Братство - 1869" в гр. Кюстендил Иван Андонов. 

Конкурсът, която ще продължи три дни е включен в културния календар на Министерството на културата и в програмата за подпомагане на даровити деца в България. Своите таланти в областта на фолклорното танцово и музикално изкуство ще покажат 2100 участника от България и Македония.

 

Зам.-областният управител Радослава Чеканска взе участие в третото заседание по трансграничната програма за сътрудничество България – Македония

on .

Членовете на съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПЛ България – Македония се събраха на трето заседание, което се проведе в парк-хотел „Кюстендил“ в областния град. В заседанието участие взе зам.-областният управител на област Кюстендил Радослава Чеканска. Представители на областни управи и общини от Кюстендилска и Благоевградска области също взеха участие.

Заседанието бе открито от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и съ-председател Деница Николова. На него съвместният комитет за наблюдение взе решение да се предостави допълнителен финансов ресурс в размер на 3 357 419 евро, който е предвиден за 2018 година. Решението е продиктувано от засиления интерес към програмата и високите резултати на значителен брой от получените проектни предложения. В подкрепа на взетото решение се изказа и Радослава Чеканска, която по време на заседанието заяви, че финансирането на само 28 проекта е демотивиращо при положение, че при първата покана на предишния програмен период са подадени 94 проекта и 34 от тях са финансирани. Тя добави още, че не е приемливо проектите по приоритетна ос 1 – Околна среда, които са оценени с над 90 точки да не бъдат финансирани. „С финансирането на повече проекти ще се защитим от загубата на средства“ – допълни тя.

Общият брой на одобрените проекти е 44, разпределени в три основни направления – мерки, свързани с подобряване на околната среда, подпомагане развитието на туризма, подобряване на конкурентноспособността  на трансграничния регион на обща стойност 10  134 755 лв.

На следващ етап предстои подписването на договорите за финансиране и начало на изпълнение на одобрените проекти.