З Д Р А В Е Й Т Е!

Нашата мисия е: Да работим за просперитета на местните общности и укрепване на тяхното доверие в държавната власт!

Нашата главна цел е: Да постигнем икономическо и социално сближаване на област Кюстендил с развитите региони в Европейската общност!

Визията ни за постигане на мисията е: Провеждане на постоянен диалог с местните общности за осигуряване на съответствие на местните интереси с националните политики на българската държава.

Печат