Честит празник на всички акушери и гинеколози!
Изказвам своята дълбока благодарност към Вашия ежедневен труд и безкрайна всеотдайност!
Поклон, че дори и в тези трудни времена полагате от сърце грижи за появата на нов живот и сбъдвате съкровените мечти на бъдещите родители!
Пожелавам Ви дълголетие и лично щастие! Бъдете здрави и се пазете!

Виктор Янев,
Областен управител на Кюстендил


 
Мисия на Областна администрация Кюстендил:
Да провежда националната политика на изпълнителната власт на териториално ниво при спазване върховенството на закона и съдейства за оптимизиране дейността на териториалните звена на изпълнителната власт, създавайки условия за развитие на региона и икономическия му растеж чрез ефективно и прозрачно усвояване на европейски средства.
Визия на Областна администрация Кюстендил:
Утвърждаване на модернизирана и прозрачна администрация, ориентирана към резултати, насочена към честно и отговорно управление.

Виктор Янев
Областен управител на област Кюстендил

 


Анонимна анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна администрация Кюстендил:


rsz anonimna anketa logo

Благодарим Ви за отделеното време!

Вашето мнение е важно за нас!

Областна администрация Кюстендил

 

 

 

 

Печат