Open menu

Image 1012201 302 0

Отиде си бившият областен управител Любомир Анчев.
Един изключителен човек, деен общественик и професионалист.
Екипът на Областна администрация - Кюстендил изказва най-дълбоки и искрени съболезнования на семейството и близките му. Нека да почива в мир!
Поклон пред светлата му памет!


 
З Д Р А В Е Й Т Е!
Мисия на Областна администрация Кюстендил:
Да провежда националната политика на изпълнителната власт на териториално ниво при спазване върховенството на закона и съдейства за оптимизиране дейността на териториалните звена на изпълнителната власт, създавайки условия за развитие на региона и икономическия му растеж чрез ефективно и прозрачно усвояване на европейски средства.
Визия на Областна администрация Кюстендил:
Утвърждаване на модернизирана и прозрачна администрация, ориентирана към резултати, насочена към честно и отговорно управление.

Виктор Янев
Областен управител на област Кюстендил

 


Анонимна анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна администрация Кюстендил:


rsz anonimna anketa logo

Благодарим Ви за отделеното време!

Вашето мнение е важно за нас!

Областна администрация Кюстендил

 

 

 

 

Печат