Върнати и/или оспорени решения на общинските съвети в област Кюстендил

Върнати и/или оспорени решения на общинските съвети в област Кюстендил за 2020 г.

Върнати и/или оспорени решения на общинските съвети в област Кюстендил за 2019 г.

 

Печат