Услуги предоставяни от всички администрации

 

Код Описание и образци е-заявяване
Предоставяне на достъп до обществена информация   електронно заявяване
 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)  електронно заявяване
 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)  електронно заявяване

Печат