Open menu

Електронни услуги

За да заявите електронна услуга, предоставяна от Областна администрация Кюстендил, ползвайте  ЕДИННИЯ МОДЕЛ  за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Помощен контактен център на ДАЕУ, към който гражданите, бизнесът и администрациите могат да се обръщат по всички въпроси свързани с информационни системи, чрез които администрациите предоставят електронни услуги на гражданите и бизнеса и вътрешно административни услуги: единен телефонен номер за цялата страна 0700 20 341, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

 

За да ползвате електронните услуги, като физическо или юридическо лице, в Единния модел, включително и тези на Областна администрация Кюстендил е необходимо:

- да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
- да притежавате профил в системата „Електронно връчване“
- да имате инсталиран Adobe Reader

Печат