Доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2020 г.

Печат