Заявление за комплексно административно обслужване

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕД ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ, КОГАТО Е АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН, КОЙТО УЧАСТВА В КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 
ПРОТОКОЛ ЗА УСТНО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГА
 
  
 
 
 
 
s lice kum horata

 

Печат