Заплащането на услугите може да се извърши на следната банкова сметка:

IBAN: BG77UBBS80023106083402, BIC CODE: UBBSBGSF при Обединена българска банка АД

и с платежна карта, чрез ПОС терминал, намиращ се в Център за административно обслужване - партер Областна администрация Кюстендил.

 

Печат