Open menu
 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 
 Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване 
 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА (pdf формат)

 

Печат