Open menu

Заявление на основание Закона за Достъп до Обществена информация.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Примерно заявление на основание Закона за Достъп до Обществена информация.

Заявление за достъп до информация

Печат