Open menu
На горе

Заповеди

ЗАПОВЕД № РД-34-326/ 29.11.2017 г.
ЗАПОВЕД № РД-34-325/ 29.11.2017 г.
ЗАПОВЕД № РД-34-324/ 29.11.2017 г.
ЗАПОВЕД № ДС-12-339/07.12.2017Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
ЗАПОВЕД № ДС-11-351/12.12.2017Г.
Заповед по реда на чл. 150, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ за разрешаване изработване на КПИИ за „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци – Регион Дупница“
ЗАПОВЕД № ДС-11-73/27.03.2018Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ- ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
ЗАПОВЕД № ДС-11-72/27.03.2018Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ- ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
ЗАПОВЕД № РД-20-79/03.04.2018Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
ЗАПОВЕД № ДС-11-113/10.05.2018Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛ УЧАСТНИК СЛЕД ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ.
Заповед № ДС-12-117
Заповед по реда на чл. 150, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ за разрешаване изработване на КПИИ за „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци – Регион Дупница“
ЗАПОВЕД № ДС-11-130/08.06.2018Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ- ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Заповед № ДС-12-129/07.06.2018г. на Областния управител на област Кюстендил за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост
Заповед №ДС-11-184/19.07.2018г.
Заповед № ДС-11-181/18.07.2018г.
ЗАПОВЕД № ДС-11-188/25.07.2018Г
Заповед № РД-22-172/16.07.2018г.
Заповед № РД-22-170/09.06.2017г.
Заповед № РД-22-52/02.03.2017г.
 
 
Powered by Phoca Download